Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Avslag fra KFIR?

KFIR behandler  klager på Patentstyrets endelige fattede vedtak. KFIR foretar en egen uavhengig vurdering.

I det tilfellet KFIR ikke gir klageren medhold kan avgjørelsen bringes inn for domstolene – merk imidlertid begrensningene som følger av vml. § 52, tredje ledd. Hovedregelen er at søksmål må være reist innen 2 måneder, regnet fra den dagen avgjørelsen ble sendt fra KFIR. Det bemerkes at fristen for å gå til søksmål for å angripe KFIR sin avgjørelse er absolutt. Søksmålet skal fremmes hos Oslo tingrett.

 

I saker om patentbegrensning etter patentlovens §§ 39a-39e er fristen for å bringe en avgjørelse inn for domstolene kun én måned, jfr. patentlovens § 39d tredje ledd.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.