Varemerkeloven § 8

Rettigheter kan gå tapt og miste vernet med virkning overfor alle når de ikke brukes. Et eksempel er varemerkeloven § 37, som oppstiller en regel om bruksplikt etter fem år fra den endelige registreringen.

De kan også miste sin kraft mellom to parter når de ikke håndheves i tide. Et eksempel på dette finnes i varemerkeloven § 8.

Begge tilfeller omhandler passivitet.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22 93 38 50

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss! 

Våre advokater