Krenkelse av varemerke i Google Ads: Hvor langt kan man gå?

To personer ser på en pc-skjerm. Foto

I en digital tidsalder hvor konkurransen om forbrukernes oppmerksomhet er knallhard, har markedsføring på nett blitt en avgjørende strategi for mange bedrifter. En av de mest populære plattformene for nettannonsering er Google Ads. Her diskuterer vi hvordan noen bedrifter kan komme i konflikt med beskyttede varemerker i Google Ads og de juridiske aspektene knyttet til denne praksisen.

29/10/2023

Hvordan fungerer Google Ads?

Google Ads er en betalingstjeneste fra Google som tillater bedrifter å markedsføre seg og sine produkter. Hovedprinsippet er enkelt: En bedrift kan kjøpe nøkkelord eller uttrykk som, når søkt på, utløser annonser fra bedriften. Disse annonsene vises øverst i søkeresultatet eller i sidekolonnene, og det er her potensielle kunder kan klikke for å besøke bedriftens nettsted.

Beskyttede varemerker i Google Ads

En praksis som har blitt stadig vanligere er at noen bedrifter bruker beskyttede varemerker som tilhører konkurrenter for å annonsere sine egne produkter eller tjenester via Google Ads. Dette betyr at når forbrukere søker etter det beskyttede varemerket, vil de se annonser fra både konkurrenten og bedriften som bruker det beskyttede varemerket i sine annonser.

Er dette varemerkekrenkelse?

Dette reiser spørsmålet om hvorvidt slik praksis utgjør en krenkelse av varemerkerettigheter. Det er et komplekst spørsmål som kan variere veldig. Noen bedrifter mener at det er en akseptabel markedsføringsstrategi, mens andre hevder at det utgjør en urettferdig utnyttelse av konkurrentenes innsats og goodwill.

Håndtering av varemerkekrenkelse gjennom Google Ads

For bedrifter som mener at deres beskyttede varemerker blir krenket gjennom Google Ads, er det flere måter å håndtere situasjonen. En metode er å klage direkte til Google. Selskapet har etablert en prosess for å håndtere slike klager. Det er imidlertid viktig å dokumentere den innarbeidede retten til varemerket i klagen for å styrke sitt krav.

Domstolens rolle i varemerkekrenkelsessaker

Hvis hverken Google Ads-annonsøren eller Google selv reagerer på klagen, kan det være nødvendig å involvere domstolene. Domstoler kan pålegge sanksjoner, forby bruken av varemerket og kreve erstatning fra den som begikk krenkelsen. Reglene for slike sanksjoner har blitt harmonisert i tråd med EU-regelverket.

En prinsipiell sak med ulike synspunkter

Debatten om bruk av beskyttede varemerker i Google Ads er preget av ulike synspunkter. Noen mener at det er en form for sunn konkurranse, mens andre hevder at det representerer en urettferdig utnyttelse av goodwill. Praksisen er gjenstand for juridisk vurdering og har ulike utfall i ulike jurisdiksjoner, noe som gjør det til et prinsipielt og aktuelt spørsmål.

Oppsummering

Som samfunnet blir stadig mer digitalt, blir markedsføring på nett viktigere enn noen gang. Google Ads har blitt en populær plattform for nettannonsering, men bruken av beskyttede varemerker i annonser reiser spørsmål om varemerkekrenkelse. Måten dette spørsmålet blir behandlet på i ulike jurisdiksjoner vil forme fremtiden for digital markedsføring på nett.

I Codex Advokat har vi lang erfaring med denne type situasjoner, og bistår gjerne deg og din bedrift.

Har du spørsmål om krenkelse av varemerke i Google Ads?

Sitat hedda

Vi bistår klienter over hele landet.

Espen Juul Haugan

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!
Våre advokater