Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Spørsmål og svar om varemerke

Hva er en samtykkeerklæring?

Hvis Patentstyret avslår din varemerkesøknad med grunnlag i forvekslingsfare med annen aktørs merke, så vil man kunne avhjelpe dette med å få en samtykkeerklæring fra

Les mer

Hva er OHIM?

En søknad om varemerkeregistrering hos OHIM vil dekke alle land som er medlem i EU. Alle som er bosatt i Norge og alle selskap som

Les mer

Hva er WIPO?

Madridprotokollen er et samarbeid over landegrenser som sørger for at privatpersoner eller foretak med tilknytning til en av medlemstatene i Madridprotokollen kan, med utgangspunkt i

Les mer

Avslag fra KFIR?

I det tilfellet KFIR ikke gir klageren medhold kan avgjørelsen bringes inn for domstolene – merk imidlertid begrensningene som følger av vml. § 52, tredje

Les mer

Hva gjør Patentstyret?

Patentstyret behandler søknader og gir rettigheter til patent, varemerke og design i Norge, både for norsk og utenlandsk næringsliv. Patentstyret arrangerer også kurs og holder

Les mer

Hvorfor beskytte et varemerke?

Varemerket representerer bedriftens identitet i markedet. Et varemerke kan knyttes til kvalitet og omdømme, og er viktig i markedsføringen av produkter og tjenester. På samme

Les mer

Hva er et slagord?

Det ligger i slagordenes natur å uttrykke et reklamebudskap. Dette kan imidlertid medføre at merket kan ha vanskeligheter med å oppnå tilstrekkelig særpreg til å

Les mer

Hva er et kombinert merke?

Den typiske situasjonen for et slikt merke er hvor bedriften ønsker å registrere sin logo, hvor man da som oftest har både ord- og figurelementer.

Les mer

Hva er et figurmerke?

Et figurmerke vil gi vern mot direkte kopiering av figuren og bruk av forvekselbare figurer innenfor varer og/eller tjenester av samme eller lignende slag som

Les mer

Hva er et ordmerke?

Eksempler på ordmerker er: Freia og Ikea. Oppnår man registrering for et ordmerke vil man ha vern for enhver utforming av kjennetegnet for varer og/eller

Les mer

Hva kjennetegner et varemerke?

I dag har varemerke en vesentlig videre betydning.  Det kan bestå av alle slags tegn. Eksempelvis ord og ordforbindelser (slagord), navn, logoer, figurer og avbildninger, bokstaver,

Les mer

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.