Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Endringer i varemerkeregistrering

Et varemerke er et formuesgode som fritt kan overdras. Vi bistår med å anmerke endringer enten det gjelder overdragelser eller bedriftens navneendringer eller adresseendringer hos Patentstyret eller tilsvarende utenlandske myndigheter.

Endringer i varemerkeregistreringHvorfor endringer i varemerkeregistreringen bør oppdateres så raskt som mulig

Selv om anmerkning av slike endringer ikke er lovmessig pålagt i Norge, anbefaler våre advokater at det alltid gjøres. Dette fordi dokumentasjon på eierskap til varemerket er det viktigste bevis i en eventuell konflikt om hvem som er varemerkets rettmessige eier.

Et varemerke er gjeldende i ti år av gangen. Ved fornyelse er det viktig at fullmektigen og/eller Patentstyret har korrekt informasjon om innehaver. Du kan lese mer om fornyelse av varemerker her.

Våre advokater hjelper til med endringer, vedlikehold og oppdatering av bedriftens immaterielle verdier.

  • Les mer om varemerker på vår hovedside om varemerke.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

X

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.