Endringer i varemerkeregistrering

En dame prater i telefonen. Foto

Et varemerke er et formuesgode som fritt kan overdras. Vi bistår med å anmerke endringer enten det gjelder overdragelser eller bedriftens navneendringer eller adresseendringer hos Patentstyret eller tilsvarende utenlandske myndigheter.

11/11/2023

Hvorfor endringer i varemerkeregistreringen bør oppdateres så raskt som mulig

Selv om anmerkning av slike endringer ikke er lovmessig pålagt i Norge, anbefaler våre advokater at det alltid gjøres. Dette fordi dokumentasjon på eierskap til varemerket er det viktigste bevis i en eventuell konflikt om hvem som er varemerkets rettmessige eier.

Et varemerke er gjeldende i ti år av gangen. Ved fornyelse er det viktig at fullmektigen og/eller Patentstyret har korrekt informasjon om innehaver.

Våre advokater hjelper til med endringer, vedlikehold og oppdatering av bedriftens immaterielle verdier.

Porteføljeforvaltning av varemerker og design (PDF)

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat hedda

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

  • Vi har lang erfaring innenfor varemerkerettslige problemstillinger.
  • Vi bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
  • Vi tilbyr fastpris for varemerkesøknader både i Norge og internasjonalt.
  • Vi har et stort nettverk av internasjonale samarbeidspartnere, og kan bistå deg med sikring, forhandlinger og tvister relatert til varemerker i de aller fleste land.

Vi bistår klienter over hele landet.

Espen Juul Haugan

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!
Våre advokater