Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Innsigelse mot registrert varemerke

Når et varemerke registreres av Patentstyret blir det kunngjort med varsel om at enhver kan komme med innsigelse mot registreringen. Fristen for å komme med en slik innsigelse er 2 måneder fra kunngjøringsdagen.

Innsigelse mot registrert varemerkeInnsigelser fra en annen mot din registrering

Innsigelser fra andre mot din registrering er gjerne begrunnet med at din registrering er egnet til å forveksles med den andres varemerkerettigheter. Dersom din bedrift blir møtt med en slik innsigelse vil det ofte være behov for argumentasjon overfor Patentstyret for at din registrering skal bli opprettholdt. Codex Advokat har lang erfaring med å bistå i slike saker.

Innsigelser mot andres registrering

På tilsvarende måte kan det være andre som forsøker å registrere et varemerke som er til forveksling likt dine egne varemerkerettigheter. Din bedrift da selv sette frem innsigelse for Patentstyret for å få den annens registrering opphevet. Det er i denne sammenheng viktig å overholde fristen på 2 måneder.

Innsigelsessaker avgjøres som regel av Patentstyret. I enkelte tilfeller ender varemerkesaken i en tvist som må avgjøres av domstolene.

Våre advokater har lang erfaring med å bistå klienter innenfor innsigelsessaker for Patentstyret og ved domstolene.

Klage på Patentstyrets avgjørelse i saken

Hvis avgjørelsen fra Patentstyret går i din disfavør så vil man kunne klage avgjørelsen inn for Klagenemda for industrielle rettigheter. Nemda vil foreta en egen selvstendig vurdering.

Avslutningsvis anbefaler vi vår informasjonsoversikt for varemerkeprosessen.

  • Les mer om varemerker på vår hovedside om varemerke.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

X

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.