Innsigelse mot varemerker

En mann holder telefonen sin. Foto

Når et varemerke registreres av Patentstyret blir det kunngjort med varsel om at enhver kan komme med innsigelse mot varemerket. Fristen for å komme med en slik innsigelse er 2 måneder fra kunngjøringsdagen. Men hvordan bør du forholde deg til innsigelsessaker?

10/04/2023

Innsigelser fra en annen mot din registrering

Innsigelser fra andre mot din registrering er gjerne begrunnet med at din registrering er egnet til å forveksles med den andres varemerkerettigheter. Dersom din bedrift blir møtt med en slik innsigelse vil det ofte være behov for argumentasjon overfor Patentstyret for at din registrering skal bli opprettholdt. Codex Advokat har lang erfaring med å bistå i slike saker.

Innsigelser mot andres registrering

På tilsvarende måte kan det være andre som forsøker å registrere et varemerke som er til forveksling likt dine egne varemerkerettigheter. Din bedrift da selv sette frem innsigelse for Patentstyret for å få den annens registrering opphevet.

Det er i denne sammenheng viktig å overholde fristen på 2 måneder.

Innsigelsessaker avgjøres som regel av Patentstyret. I enkelte tilfeller ender varemerkesaken i en tvist som må avgjøres av domstolene.

Våre advokater har lang erfaring med å bistå klienter innenfor innsigelsessaker for Patentstyret og ved domstolene.

Klage på Patentstyrets avgjørelse i saken

Hvis avgjørelsen fra Patentstyret går i din disfavør så vil man kunne klage avgjørelsen inn for Klagenemda for industrielle rettigheter. Nemda vil foreta en egen selvstendig vurdering.

Porteføljeforvaltning av varemerker og design (PDF)

Sitat hedda

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

  • Vi har lang erfaring innenfor varemerkerettslige problemstillinger.
  • Vi bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
  • Vi tilbyr fastpris for varemerkesøknader både i Norge og internasjonalt.
  • Vi har et stort nettverk av internasjonale samarbeidspartnere, og kan bistå deg med sikring, forhandlinger og tvister relatert til varemerker i de aller fleste land.

Vi bistår klienter over hele landet.

Espen Juul Haugan

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!
Våre advokater