Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Varemerkeporteføljeforvaltning

Det oppstår raskt et behov for bistand i å håndtere en varemerkeportefølje når antall varemerkesøknader øker.

Codex har lang erfaring med å bistå små og store selskaper med å håndtere varemerkeporteføljer. For å bistå din virksomhet på en best mulig måte, vil vi nedenfor gi deg innsikt i vår fremgangsmåte.

Oppdaterer dine varemerkerettigheter

I første omgang:

  • Gjennomgår vi ditt selskaps rettighetsportefølje og identifiserer eventuelle «hull» i rettighetssikringen. Først og fremst vil det si at vi sikrer at allerede registrerte varemerker er beskyttet i nødvendige klasser og land, samt avdekker eventuelle uregistrerte varemerker.
  • Omfang og nøyaktighetsgrad av dette bestemmes etter nærmere avtale.
  • Gjennomfører søknader/registreringer/fornyelser for å bringe rettighetsporteføljen à jour.

Sikrer dine varemerkerettigheter løpende

I andre omgang:

  • Utfører vi registreringer løpende på oppdrag fra din virksomhet og kommuniserer per e-post, telefon og møter etter avtale.
  • Om ønskelig avtales periodiske arbeidsmøter for å identifisere sikring av nye varemerker, samt eventuell endring av eksisterende rettigheter i aktuelle markeder. Hyppigheten av dette kan variere i forhold til behov, eksempelvis hvert kvartal og hvor man da også gjennomgår status i ulike land.
  • Våre advokater kan møte personlig på ditt kontor på kort varsel, eller foreta videokonferanser.

Innsender nye varemerkesøknader

Codex bistår et stort antall selskaper med innsendelser av varemerkesøknader over hele verden. Vi kan iverksette søknadsprosesser innen 24 timer, eller enda raskere om nødvendig ved hastesikring av rettigheter.

Vi vurderer, etter diskusjon med din virksomhet, hvilken søknadsform som vil være mest gunstig, herunder; nasjonal søknad, EU-søknad, eller søknader etter Madridprotokollen. Dette kan avhenge av strategi og omfang for den enkelte merkevare.

For mer informasjon om internasjonal registrering, se vår artikkel «Internasjonal registrering av varemerker – hvordan går du frem?«.

Overvåker dine registrerte varemerker

Codex bruker overvåkningsverktøyet C-IPR. Vi kan dermed, på bakgrunn av ovennevnte tjeneste, beskytte verdifull merkevare fra potensielle krenkelser. Hyppige rapporter gir deg den informasjonen som er nødvendig for å handle raskt mot merker som potensielt kan være egnet til å forveksles med et av ditt selskaps egne.

Videre kan vi følge nøye med på den verdensomspennende varemerkeaktiviteten til ditt selskaps viktigste konkurrenter.

Vi leverer løpende e-post med relevant informasjon basert på overvåkning. I tillegg til overvåkningsrapporter, vil det alltid følge et råd fra oss i forhold til videre strategi i forhold til andres søknader/registreringer som fremkommer ved overvåkningen.

Følger opp eventuelle innsigelser mot varemerker

Codex besørger besvarelse av eventuelle innsigelser mot ditt selskaps varemerker, samt styrer innsigelsesprosesser mot andres eventuelle krenkende rettigheter, uansett land (i utlandet koordinerer vi og styrer prosessen ved bruk av nasjonal fullmektig).

Våre advokater har lang erfaring innenfor immaterialrettsområdet. Vi holder oversikt over eksisterende immaterielle rettigheter; varemerker, patenter, design og domene for deg.

Codex har utviklet C-IPRTM, et webbasert produkt som gir deg en fullstendig oversikt over ditt selskaps varemerkerettigheter og som vi benytter i kommunikasjon med våre IPR-kunder. C-IPRTM er tilgjengelig 24 timer i døgnet og er alltid oppdatert.

Vi legger løpende inn status på nasjonale og internasjonale varemerker som gjør at du til enhver tid vil ha en oppdatert status på din rettighetsportefølje. Utpekte representanter i ditt selskap vil få brukernavn og passord for personlig innlogging.

Hva webverktøyet C-IPR brukes til

Oversikten er et verktøy som egner seg meget bra til bruk i due diligence, varemerkestrategier, lisensiering og ellers der det er behov for en oversikt over ditt selskaps rettigheter.

Vi bruker C-IPRTM både i forhold til oversikt over frister for fornyelser, men også som et meget godt redskap ved videre varemerkestrategi. C-IPRTM har sorteringsfunksjoner (eksempelvis både på merke og land), som gjør at man kan analysere eventuell manglende rettighetssikring.

 

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

X

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.