Varemerkeporteføljeforvaltning

Varemerkeportefoljeforvaltning

Det oppstår raskt et behov for bistand i å håndtere en varemerkeportefølje når antall varemerkesøknader øker.

12/11/2023

Oppdaterer dine varemerkerettigheter

I første omgang:

 • Gjennomgår vi ditt selskaps rettighetsportefølje og identifiserer eventuelle «hull» i rettighetssikringen. Først og fremst vil det si at vi sikrer at allerede registrerte varemerker er beskyttet i nødvendige klasser og land, samt avdekker eventuelle uregistrerte varemerker.
 • Omfang og nøyaktighetsgrad av dette bestemmes etter nærmere avtale.
 • Gjennomfører søknader/registreringer/fornyelser for å bringe rettighetsporteføljen à jour.

Sikrer dine varemerkerettigheter løpende

I andre omgang:

 • Utfører vi registreringer løpende på oppdrag fra din virksomhet og kommuniserer per e-post, telefon og møter etter avtale.
 • Om ønskelig avtales periodiske arbeidsmøter for å identifisere sikring av nye varemerker, samt eventuell endring av eksisterende rettigheter i aktuelle markeder.
  Hyppigheten av dette kan variere i forhold til behov, eksempelvis hvert kvartal og hvor man da også gjennomgår status i ulike land.
 • Våre advokater kan møte personlig på ditt kontor på kort varsel, eller foreta videokonferanser.

Innsendelse av nye varemerkesøknader

Codex bistår et stort antall selskaper med innsendelser av varemerkesøknader over hele verden. Vi kan iverksette søknadsprosesser innen 24 timer, eller enda raskere om nødvendig ved hastesikring av rettigheter.

Vi vurderer, etter diskusjon med din virksomhet, hvilken søknadsform som vil være mest gunstig, herunder; nasjonal søknad, EU-søknad, eller søknader etter Madridprotokollen. Dette kan avhenge av strategi og omfang for den enkelte merkevare.

Overvåker dine registrerte varemerker

Codex bruker et overvåkningsverktøy, og kan dermed beskytte verdifull merkevare fra potensielle krenkelser. Hyppige rapporter gir deg den informasjonen som er nødvendig for å handle raskt mot merker som potensielt kan være egnet til å forveksles med et av ditt selskaps egne.

Videre kan vi følge nøye med på den verdensomspennende varemerkeaktiviteten til ditt selskaps viktigste konkurrenter.

Vi leverer løpende e-post med relevant informasjon basert på overvåkning. I tillegg til overvåkningsrapporter, vil det alltid følge et råd fra oss i forhold til videre strategi i forhold til andres søknader/registreringer som fremkommer ved overvåkningen.

Les mer om: Varemerkeovervåking

Følger opp eventuelle innsigelser mot varemerker

Codex besørger besvarelse av eventuelle innsigelser mot ditt selskaps varemerker, samt styrer innsigelsesprosesser mot andres eventuelle krenkende rettigheter, uansett land (i utlandet koordinerer vi og styrer prosessen ved bruk av nasjonal fullmektig).

Våre advokater har lang erfaring innenfor immaterialrettsområdet. Vi holder oversikt over eksisterende immaterielle rettigheter; varemerker, patenter, design og domene for deg.

Porteføljeforvaltning av varemerker og design (PDF)

Sitat hedda

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har lang erfaring innenfor varemerkerettslige problemstillinger.
 • Vi bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi tilbyr fastpris for varemerkesøknader både i Norge og internasjonalt.
 • Vi har et stort nettverk av internasjonale samarbeidspartnere, og kan bistå deg med sikring, forhandlinger og tvister relatert til varemerker i de aller fleste land.

Vi bistår klienter over hele landet.

Espen Juul Haugan

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!
Våre advokater