Klage på foretaksnavn

En dame står i et lyst rom og smiler. Foto

Ethvert foretak, også enkeltmannsforetak, som skal drive virksomhet i Norge plikter å registrere seg i Enhetsregisteret etter enhetsregisterloven.

19/05/2020

Aksjeselskaper og andre foretak plikter i tillegg å melde seg til foretaksregisteret etter foretaksregisterloven.

I begge tilfeller er det Brønnøysundregistrene som foretar den formelle registreringen. Foretakene må selvsagt velge et navn. Navnet kan ikke være identisk med tidligere registrerte foretaksnavn.

Enkeltmannsforetak vil ikke ha identiske navn med andre foretak ettersom innehaverens navn også inngår i foretaksnavnet.

Brønnøysundregistrene foretar ikke navnesjekk med hensyn til mulige likheter i navn og virksomhetsområde med tidligere registrerte selskap. Det kan derfor oppstå navnekonflikter mellom innehavere av lignende foretaksnavn og/eller varemerker.

Disse kan løses gjennom klager til Patentstyret. Klager kan ikke rette seg mot enkeltmannsforetak.

Disse anses i utgangspunkt ikke ha vern for sine navn etter foretaksnavneloven. Dette fremgår av forarbeidene til loven. Det er imidlertid tvilsomt om det er riktig. Høyesterett har i Canvas- avgjørelsen lagt presumptivt til grunn at enkeltmannsforetak har et vist navnevern.

Patentstyret behandler krav om administrativ overprøving av foretaksnavn som er registrert i Foretaksregisteret såfremt klagen innkommer innen tre år fra registreringstidspunktet. Dersom det eldre foretaksnavnet har særpreg, navnet ligner det yngre foretaksnavnet, og foretakene opererer i samme bransje, vil Patentstyret kjenne foretaksregistreringen ugyldig, og gi melding om det til Brønnøysundregistrene. Det samme gjelder når konflikten involverer et yngre foretaksnavn, og et eldre varemerke.

Navnetvister kan også bringes inn for de ordinære domstolene.

Codex Advokat Oslo har erfaring med navnetvister, og vi kan hjelpe deg med din sak. Ta kontakt med oss i dag for en gratis og uforpliktende samtale!

Les også om firmanavn konflikter.

Vi bistår klienter over hele landet.

Espen Juul Haugan

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!
Våre advokater