Patent - Hvordan oppnår man beskyttelse?

En mann smiler. Foto

Et patent er en enerett til å utnytte en oppfinnelse, det vil si en praktisk løsning på et problem. Denne løsningen må ha teknisk karakter, teknisk effekt og være reproduserbar. Slike tekniske løsninger er ofte et resultat av betydelig investering i form av tid og kapital, som samtidig gjør at bedriften er konkurransedyktig.

22/09/2022

Hvorfor bør man søke om patenter?

Et patent gir deg eneretten til å utnytte oppfinnelsen din, og rett til å hindre andre utnytter oppfinnelsen uten tillatelse eller annet særskilt rettsgrunnlag.

Et patent er det viktigste bevis for at du var først ute med oppfinnelsen, og at du ikke har krenker noen annens patent. I aller verste fall kan bedriften risikere noen andre tilegner seg oppfinnelsen, patenterer den og så krever at du slutter å bruke oppfinnelsen sammen med krav om vederlag og erstatning!

Hvordan oppnår man patentbeskyttelse?

For å kunne oppnå patentbeskyttelse må visse krav oppfylles. Det må være snakk om en praktisk løsning på et problem, løsningen må være ny, og må skille seg vesentlig fra tidligere kjent teknikk på området. Patenter i Norge tildeles av Patentstyret på bakgrunn av søknad. For internasjonal beskyttelse i utlandet gjelder egne regler. Våre advokater bistår deg med å utforme søknaden slik at den på best måte ivaretar dine investeringer!

Patenter i arbeidsforhold

Selv om utgangspunktet i norsk rett er at en oppfinner har rett til sin oppfinnelse, gjelder det særlige regler i forhold til arbeidstakeres oppfinnelser når disse er gjort innen bedriftens virkeområde.

Overdragelse og lisensiering

Det er ikke uvanlig at den som utvikler et patent ikke selv nyttiggjør seg av patentet eller velger å lisensiere bruksrett til andre. Våre advokater hjelper deg med overdragelsesavtaler eller lisensieringsavtaler enten du er rettighetshaver eller ønsker å inngå lisensieringsavtale med rettighetshaver.

Patenttvister og innsigelser

Patenter er svært verdifulle. Tvist om hvorvidt et patent tilfredsstiller lovens krav til hva som faktisk kan patenteres er vanlig. Videre vil den som har et patent vil forsikre seg om at det ikke blir tildelt nye patenter som berører et allerede registrert patent. Av erfaring oppstår de fleste tvister likevel der en bedrift beskylder en annen for å bruke deres patenterte løsning uten tillatelse eller annet særskilt rettsgrunnlag.

*

Gratis guide om tvisteløsning (PDF)

Hva gjør våre advokater for deg?

Codex har lang erfaring med registreringsprosessen av patenter både i Norge og internasjonalt.

Vi bistår deg med overdragelse av:

  • Patenter
  • Lisensavtaler

Videre har Codex bred erfaring innenfor tvisteløsning innenfor patenter både overfor Patentstyret og i domstolsapparatet.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat hedda

Vi bistår klienter over hele landet.

Espen Juul Haugan

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!
Våre advokater