Domeneregistrering - Hva er hensikten med å registrere domene?

En mann og en dame sitter foran en PC-skjerm. Foto

Å være tydelig og tilgjengelig på internett er et absolutt krav for den bedrift som ønsker å lykkes med markedsføring av de varer eller tjenester man tilbyr i dagens moderne samfunn. Kostnaden ved å registrere og opprettholde et domene er svært liten, sammenlignet med den potensielle avkastning domenet kan gi. Vi anbefaler alltid å sikre seg sine varemerker som domener når dette er mulig.

09/05/2023

Hva er et domenenavn?

Et domenenavn er nærmere bestemt en spesifikk adresse på internett. Domenenavn brukes primært til å trekke kunder til virksomhetens webside. En god webside er i dagens samfunn det viktigste redskap for salg og informasjonsflyt for virksomheten.

Bedrifter som er i en etableringsfase eller endringsfase, eller som utvikler nye produkter og tjenester, bør registrere aktuelle domenenavn til både virksomhetens navn, produkter og tjenester. Det er Norid som driver .no-domenet og vedlikeholder den sentrale databasen for alle norske domenenavn.

Hva innebærer det å ha et registrert domene?

Den som har et registrert domenenavn vil få en bruksrett til å benytte dette så lenge registreringen opprettholdes. Registreringen må imidlertid fornyes årlig. Er man innehaver av domenet innebærer dette samtidig at ingen andre kan registrere et identisk domene. Et domene kan registreres både av foretaket og av privatpersoner. Vi anbefaler at domenet registreres på foretaket for å unngå unødvendige rettighetstvister. Det bemerkes at en virksomhet som skal være innehaver av domener i Norge, må være registrert i enhetsregisteret og ha norsk postadresse.

Hva kan registreres som domenenavn?

Det mest naturlige er å registrere virksomhetens navn, produkt eller tjeneste som domenenavn. Det er viktig at bedriften på forhånd, før varemerke eller produktnavn velges, undersøker om domenenavnet er tilgjengelig. Hvis domenet allerede er registrert vil det ikke være mulig å registrere det samme. Er man allerede kommet så langt i prosessen knyttet til varemerket/produktnavn at det ikke er mulig å finne nytt navn, kan dette medføre at man må betale dyrt for å få overført domenet, eller at man ender opp med et domene som ikke er identisk med det varemerket man har. Virksomheten bør alltid sikte mot å ha et domene som er identisk med varemerket/produktnavnet slik at nettsiden er med på å bygge opp goodwill knyttet til navnet.

Det bemerkes at enkelte domenenavn ikke kan registreres. Det finnes en oversikt over disse på Norid sine sider.

Hva gjør du dersom noen allerede har registrert ditt domene?

Dersom domenenavnet ikke er registrert fra før, er det i prinsippet førstemann til mølla som gjelder. Dersom noen andre har registrert ditt domene, og du ikke har noen beskyttet interesse i domenet, kan det avtales at domenet overføres, normalt mot vederlag.

Dersom noen andre har registrert eller bruker et domene som er identisk eller til forveksling likt med ditt firmanavn, produkt eller annen beskyttet rettighet, oppstår spørsmålet om det er i strid med dine rettigheter.

Man har klageadgang på registrering av domener hos Norid. For å vinne frem, må man kunne dokumentere rettigheter til navnet, og at registreringen av domenet har skjedd i ond tro. Klagefristen er tre år fra registrering av domenet.

Har man for eksempel et registrert varemerke eller foretaksnavn vil dette normalt oppfylle kravet til dokumenterte rettigheter. Imidlertid må man altså i tillegg kunne dokumentere at registreringen av domenet har skjedd i ond tro. Norid fremhever følgende momenter som kan være relevant i vurderingen av ond tro:

  • at domenet er registrert for å hindre deg i å registrere et navn du har rettigheter til eller gjøre det vanskelig for din virksomhet på andre måter
  • at domenet er registrert for å forlede noen til å tro at navnet er tilknyttet deg eller din virksomhet
  • at registreringen er gjort for å forlede noen til å tro at navnet er tilknyttet en offentlig myndighet eller virksomhet
  • at motparten også har gjort andre registreringer i ond tro

Har din virksomhet et beskyttet varemerke eller foretaksnavn som er identisk eller forvekslingsbart med domenet som registreres, vil man kunne klage domeneregistreringen inn for Norid og få medhold, dersomman kan bevise at registreringen er skjedd i ond tro.

Er klagefristen for Norid gått ut, er alternativet for å få rettighetene til domenet uten frivillig overføring, gjennom domstolsprøving.

Eventuell bruk av domenet som er identisk eller forvekslingsbart med din bedrifts varemerke/foretaksnavn kan også være i strid med markedsføringslovens generalklausul om god forretningsskikk blant næringsdrivende. Et slikt grunnlag vil kunne anføres i tillegg til krenkelse av varemerkeloven i en domstolsbehandling.

Hva gjør våre advokater for deg?

Codex Advokat AS har langt erfaring med å bistå i forbindelse med domenekonflikter. Codex har bistått flere aktører både i forhandlinger rundt kjøp av domener, samt i klageprosess for Norid.

Vi kan bistå din bedrift, både med å utarbeide en strategisk plan for sikring av rettighetene til domenet, og med gjennomføringen.

Et lite utvalg av de saker vi har jobbet med:

  • Domenetvist for norsk- internasjonalt klesdesign firma, erstatning og domeneoverføring
  • Domenetvist for internasjonal klokkeprodusent, erstatning og domeneoverføring
  • Domenetvist for en av verdens største nettbutikker, erstatning og domeneoverføring
  • Domenenavnstvist for norsk tv-kanal, erstatning og domeneoverføring
  • Domenetvist for norsk kvinnelig artist, erstatning og domeneoverføring

Vi bistår klienter over hele landet.

Espen Juul Haugan

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!
Våre advokater