Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Forundersøkelse for varemerke

Når en bedrift er i en prosess med å velge varemerke anbefales det at man foretar en forundersøkelse.

En forundersøkelse vil si at man foretar en undersøkelse av eksisterende varemerkerettigheter (inkludert varemerker som er søkt, men ikke registrert) for å avdekke om det eksisterer identiske eller lignende varemerker med bedre prioritet.

Forundersøkelse for varemerkeEt varemerke er en svært sentral del av de fleste bedrifters markedsføringsstrategi, og noe som det vil investeres betydelig i, både i form av tid og kapital.

En forundersøkelse vil kunne avsløre om det valgte merket (eller et lignende merke) allerede benyttes av andre aktører med bedre prioritet for samme/liknende type varer/tjenester. Hvis dette er tilfelle vil dette for det første medføre at kunden vil kunne ha problem med å identifisere hvilken aktør som står bak varemerket (forvekslingsfare). For det andre at sjansen for å få registrert merket vil være liten. For det tredje at eventuell bruk av merket vil kunne medføre erstatningsansvar fordi bruk av varemerket vil kunne krenke den andre aktørens varemerkerett.

Hvis undersøkelsen avdekker et slikt resultat bør bedriften velge et annet varemerke. At dette avdekkes gjennom en forundersøkelse vil være vesentlig mindre kostbart enn hvor det avdekkes først etter at merket er tatt i bruk.

Internasjonalt perspektiv

Hvis din bedrift skal søke varemerket internasjonalt, vil vi klart anbefale at man gjennomfører forundersøkelser knyttet til de enkelte land. Det å sette i gang internasjonale varemerkesøknader er ofte et kostbart prosjekt og et grundig forarbeid er derfor nødvendig. Hvis man ikke gjennomfører en forundersøkelse vil man kunne risikere at merket nektes registrert i flere land og at eventuell varemerkebruk vil være krenkende og erstatningsbetingende.

Vi i Codex Advokat har lang erfaring med å foreta forundersøkelser og vil kunne hjelpe din bedrift med dette. Vi kan også bistå med rådgivning i det strategiske valget med å velge riktig varemerke.

  • Les mer om varemerker på vår hovedside om varemerke.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.