Kontrakter og avtaler for næringsdrivende og privatpersoner

Kontrakter og avtaler er et nødvendig og viktig verktøy for styring av juridiske relasjoner for både privatpersoner og virksomheter. Gode kontrakter og avtaler fordeler ansvar og risiko, kontrakter ivaretar og fremmer partenes interesser, gir grunnlag for merverdier og nyskaping, og reduserer risiko for tvister. Vi bistår med rådgivning og utforming av de fleste kontraktstyper. Vi har lang erfaring innenfor kontrakter og avtaler, herunder også kontraktstvister.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22 93 38 50

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss! 

Våre advokater