Hvem har opphavsrett til åndsverk?

En eldre mann står med VR-headset og hendene i været. Foto

Den som har opphavsrett kan forby andre å fremstille eksemplarer eller gjøre det tilgjengelig for allmennheten uten at det foreligger avtale eller annet særskilt rettsgrunnlag. Men hva innebærer det egentlig å ha opphavsrett til et åndsverk?

20/09/2022

Hva er opphavsrett?

Den som har opphavsretten har eneretten til å fremstille eksemplarer av det og til å gjøre det tilgjengelig for allmennheten.

Det ligger derfor en stor økonomisk verdi i et åndsverk. De mest vanlige former for kommersiell utnyttelse av åndsverk er ved overdragelse av økonomiske rettigheter eller lisensiering.

Den som skaper et åndsverk har opphavsrett til verket.

Hva er åndsverk?

Med åndsverk forstår vi vanligvis verk innenfor det litterære, kunstneriske og vitenskapelige området.

Begrepet har likevel en langt videre betydning, og omfatter også for eksempel også produksjon av lyd og film, datamaskinprogrammer og databaser.

Hvordan oppnår man beskyttelse for åndsverket?

Innenfor kategorien åndsverk er verk av enhver art og uansett uttrykksmåte og uttrykksform beskyttet. Det er intet krav om registrering av åndsverk for at det skal være beskyttet. Det avgjørende er hvorvidt verket innehar den nødvendige «verkshøyde» for å være beskyttet.

Begrepet verkshøyde innebærer at verket må være resultat av en individuelt preget skapende innsats som har frembrakt noe som fremstår som originalt. Verkshøyden kan variere etter hva slags type verk det er snakk om.

Kan en bedrift ha åndsverk?

Mange bedrifter har produksjon av åndsverk som sin viktigste inntektskilde. Særlig gjelder dette for bedrifter i medie- og underholdningsindustrien. Andre bedrifter forvalter åndsverk, eksempelvis forlag, plateselskaper og filmdistributører.

Også bedrifter utenfor medie- og underholdningsbransjen skaper åndsverk gjennom sitt virke. Eksempelvis kan informasjonsmateriell, dataprogrammer og kundedatabaser være beskyttede.

  • Les mer om: IT

Opphavsrett i arbeids- og oppdragsforhold

Åndsverk vil ofte være et resultat av flere selvstendig individuelle innsatser som i seg selv tilfredsstiller kravet til verkshøyde. Det er derfor særdeles viktig for en bedrift som skal utnytte åndsverk som produseres av arbeidstakere eller på oppdrag å ha klare avtaler som regulerer overdragelse av rettigheter i åndsverk.

Tvister

Den som har opphavsrett kan forby andre å fremstille eksemplarer eller gjøre det tilgjengelig for allmennheten uten at det foreligger avtale eller annet særskilt rettsgrunnlag. Av erfaring ser man at det ofte er tvil om rekkevidden av slike avtaler og lisenser.

Det oppstår også tvistespørsmål som ikke tilknyttet noen avtale eller lisens. Slike tvister kan oppstå i alt fra ren piratkopiering av åndsverk til mindre klare krenkelser som plagiater.

Hva gjør våre advokater for deg?

Våre advokater bistår deg med å sikre og forvalte dine åndsverk over hele landet.

Alle saker må håndteres individuelt og på riktig måte for å nå frem. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat hedda

Vi bistår klienter over hele landet.

Espen Juul Haugan

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!
Våre advokater