Registrere varemerke: Priser

En pensel dras over et lerret. Foto

Codex Advokat tilbyr bistand ved utarbeidelse, innsendelse og oppfølgning av varemerkesøknader både i Norge og internasjonalt. Her får du en oversikt over priser for innsendelse av varemerkesøknader.

10/04/2024

Pris på varemerkesøknad i Norge

Pris for innsendelse av varemerkesøknad vil avhenge av antall vare- og tjenesteklasser man ønsker å søke merket registrert for. Vi vil bistå med utarbeidelse av de nødvendige klassene.

Ant. klasserOffentlige avgifterSalær*Totalt*
1 klasse3800,-7500,-11 300,-
2 klasser4800,-8000,-12 800,-
3 klasser5800,-8500,-14 300,-

* Mva kommer i tillegg på salær.

For hver klasse utover 1 kommer i tillegg 500 + mva + 1000 i offentlig avgift.

Pris på varemerkesøknader internasjonalt

For internasjonale varemerkesøknader så må man skille mellom en varemerkeregistrering i EU og søknad gjennom Madrid-systemet (WIPO). Dette er to forskjellige søknadsmetoder som vil ha ulike fordeler og pris.

Pris på EU-varemerkesøknad

Pris for innsendelse av varemerkesøknad vil avhenge av antall vare- og tjenesteklasser man ønsker å søke merket registrert for. Vi vil bistå med utarbeidelse av de nødvendige klassene.

Vårt honorar for innlevering av en varemerkesøknad i EU til og med 3 klasser er 7.000 kr (eks mva). For søknader utover 3 klasser vil prisen avklares etter en nærmere vurdering.

Ved innlevering av varemerkesøknad til EUIPO vil man måtte betale en offentlig avgift. Avgiften vil variere avhengig av hvor mange klasser varemerket søkes beskyttet i. Per september er avgiften for én klasse 850 Euro. For to klasser er avgiften 900 Euro. For tre klasser er avgiften 1050 Euro. For flere enn tre klasser øker avgiften med 150 Euro per klasse. Du kan lese mer om EUIPOs avgifter (link https://euipo.europa.eu/ohimpo...) her.

Pris på varemerkesøknad gjennom Madrid-systemet (WIPO)

Pris for søknad gjennom Madrid-systemet vil avhenge av antall land som ønskes søkt. En fastpris vil derfor ikke kunne gis før vi har fått informasjon om de aktuelle land som ønskes søkt.

Under finner du likevel to eksempler. Vi tar forbehold om endringer i pris grunnet valutakursrater.

Pris for innsendelse av varemerkesøknad vil avhenge av antall vare- og tjenesteklasser man ønsker å søke merket registrert for. Vi vil bistå med utarbeidelse av de nødvendige klassene.

Varemerkesøknad UK (Storbritannia)

Vi har nasjonale samarbeidspartnere som forestår innlevering av søknad slik at dette skjer så raskt og effektivt som mulig. For utarbeidelse og innlevering av en søknad i tre klasser søknad i UK har vi en pris på NOK 10.000,- (eks mva). For søknader utover 3 klasser vil prisen avklares etter en nærmere vurdering.

Varemerkesøknad USA

Vi har nasjonale samarbeidspartnere som forestår innlevering av søknad slik at dette skjer så raskt og effektivt som mulig. For utarbeidelse og innlevering av en søknad i tre klasser søknad i USA har vi en pris på NOK 15.000,- (eks mva). For søknader utover 3 klasser vil prisen avklares etter en nærmere vurdering.

Informasjon om de offisielle avgiftene knyttet til varemerkesøknaden kan finnes på WIPO sin fee-calculator.

Ta kontakt med oss for en nærmere prat knyttet til din bedrifts varemerkesøknader. Vi vil kunne gi råd og utarbeide strategier for best mulig rettighetsbeskyttelse.

Hva gjør våre advokater for deg?

Sitat hedda

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

  • Vi har lang erfaring innenfor varemerkerettslige problemstillinger.
  • Vi bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
  • Vi tilbyr fastpris for varemerkesøknader både i Norge og internasjonalt.
  • Vi har et stort nettverk av internasjonale samarbeidspartnere, og kan bistå deg med sikring, forhandlinger og tvister relatert til varemerker i de aller fleste land.

Vi bistår klienter over hele landet.

Espen Juul Haugan

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!
Våre advokater