Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Priser for innsendelse av varemerkesøknader

Codex Advokat tilbyr bistand ved utarbeidelse, innsendelse og oppfølgning av varemerkesøknader både i Norge og internasjonalt. I det videre følger en oversikt over priser for innsendelse av varemerkesøknader.

 

Innsendelse av varemerkesøknad i Norge

Pris for innsendelse av varemerkesøknad vil avhenge av antall vare- og tjenesteklasser man ønsker å søke merket registrert for. Vi vil bistå med utarbeidelse av de nødvendige klassene.

Ant. klasser Offentlige avgifter Salær*  Totalt*
1. klasse  2900,- 7500,-  10400,-
2. klasser  3650,- 8000,-  11650,-
3. klasser  4400,- 8500,-  12900,-

* Mva kommer i tillegg på salær.

For hver klasse utover 1 kommer i tillegg 500 + mva + 750 i offentlig avgift.

Få din varemerkesøknad innsendt innen 24 timer. Klikk her.

 

Innsendelse av varemerkesøknader internasjonalt

For internasjonale varemerkesøknader så må man skille mellom en varemerkeregistrering i EU og søknad gjennom Madrid-systemet (WIPO). Dette er to forskjellige søknadsmetoder som vil ha ulike fordeler og pris.

EU-varemerkesøknad

Pris for innsendelse av varemerkesøknad vil avhenge av antall vare- og tjenesteklasser man ønsker å søke merket registrert for. Vi vil bistå med utarbeidelse av de nødvendige klassene.

Vårt honorar for innlevering av en varemerkesøknad i EU til og med 3 klasser er 7.000 kr (eks mva). For søknader utover 3 klasser vil prisen avklares etter en nærmere vurdering.

Ved innlevering av varemerkesøknad til EUIPO vil man måtte betale en offentlig avgift. Avgiften vil variere avhengig av hvor mange klasser varemerket søkes beskyttet i. Per september er avgiften for én klasse 850 Euro. For to klasser er avgiften 900 Euro. For tre klasser er avgiften 1050 Euro. For flere enn tre klasser øker avgiften med 150 Euro per klasse. Du kan lese mer om EUIPOs avgifter (link https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/eu-trade-mark-regulation-fees) her.

 

Beskytt ditt varemerke i EU innen 24 timer.

 

Varemerkesøknad gjennom Madrid-systemet (WIPO)

Pris for søknad gjennom Madrid-systemet vil avhenge av antall land som ønskes søkt. En fastpris vil derfor ikke kunne gis før vi har fått informasjon om de aktuelle land som ønskes søkt.

Under finner du likevel to eksempler. Vi tar forbehold om endringer i pris grunnet valutakursrater. 

Pris for innsendelse av varemerkesøknad vil avhenge av antall vare- og tjenesteklasser man ønsker å søke merket registrert for. Vi vil bistå med utarbeidelse av de nødvendige klassene.

Varemerkesøknad UK (Storbritannia)

Vi har nasjonale samarbeidspartnere som forestår innlevering av søknad slik at dette skjer så raskt og effektivt som mulig. For utarbeidelse og innlevering av en søknad i tre klasser søknad i UK har vi en pris på NOK 10.000,- (eks mva). For søknader utover 3 klasser vil prisen avklares etter en nærmere vurdering.

Varemerkesøknad USA

Vi har nasjonale samarbeidspartnere som forestår innlevering av søknad slik at dette skjer så raskt og effektivt som mulig. For utarbeidelse og innlevering av en søknad i tre klasser søknad i USA har vi en pris på NOK 15.000,- (eks mva). For søknader utover 3 klasser vil prisen avklares etter en nærmere vurdering.

Informasjon om de offisielle avgiftene knyttet til varemerkesøknaden kan finnes på WIPO sin fee-calculator .

Ta kontakt med oss for en nærmere prat knyttet til din bedrifts varemerkesøknader. Vi vil kunne gi råd og utarbeide strategier for best mulig rettighetsbeskyttelse.

Les mer om varemerker på vår hovedside om varemerke.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

X

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.