Patent på navn – Ønsker du å registrere ditt varemerke?

Patent paa navn

Patent på navn brukes av mange om varemerkeregistrering. For å få patent på sitt navn er det nødvendig å søke navnet registrert hos Patentstyret gjennom en varemerkesøknad.

11/11/2023

Patent på navn – Slik funker varemerkeregistrering

Litt om begrepet «Patent på navn»
«Patent på navn» er feil betegnelse for sikring av bedriftens navn.
Et patent vil sikre enerett på en oppfinnelse eller teknikk.
Skal man sikre en enerett til bedriftens navn så må man søke om varemerkeregistrering hos Patentstyret.

Bestill ditt varemerke her og få det innsendt innen 24 timer!

En varemerkeregistrering vil gi enerett til navnet i næringsvirksomhet for de varer/tjenester varemerket registreres for og lignende varer/tjenester. For å få «patent på navn» er det altså nødvendig å sende inn en varemerkesøknad.

Aksepteres varemerkesøknad er den gjeldende i ti år, hvor den da må fornyes mot en liten avgift. Det er samtidig viktig at navnet brukes av din bedrift. Hvis det ikke brukes kan andre aktører i visse tilfeller begjære varemerkeregistreringen slettet.

Hvordan tar du «patent på navn»?

For å sikre en enerett til bedriftens navn er det altså en varemerkesøknad som må til, ikke en patentsøknad.

Det første som må gjøres er å avklare hva slags merke som ønskes registrert.

Et ordmerke er ansett for å være det beste. Oppnår man en varemerkeregistrering for et ordmerke, har man vern i næringsvirksomhet for ordet i alle former innenfor de varer og/eller tjenester merket er registrert, samt for lignende varer og/eller tjenester.

Som følge av at et ordmerke har sterkt vern, kreves at ordmerket ikke har noen beskrivende betydning innenfor de aktuelle næringsområdene man søker beskyttelse. Man kan ikke få varemerkerett for vanlige ord og begreper. Det er derfor viktig at man finner et merke som er ikke har noen betydning for de søkte næringsområder.

Det er samtidig viktig at varemerkesøknaden dekker de varer og tjenester som bedriften benytter merket for.

Patent på navn – Pris

Innsendelse av varemerkesøknad i Norge har følgende kostnad:
6500 + mva (Salær Codex Advokat)
+ 2900* (Offentlig avgift Patentstyret)

* Mva kommer i tillegg på salær.»

Innsendelse av varemerkesøknad i EU har følgende kostnad:

7500 + mva (Salær Codex Advokat)

+ EUR 1050 (Offentlig avgift EUIPO*)

*søkes merket registrert i flere enn 3 klasser, vil gebyret til EUIPO øke med EUR 150 per klasse.

Codex Advokat er spesialist innenfor varemerkerett

Codex Advokat er spesialister innenfor sikring av immaterielle rettigheter, herunder varemerker.

Vi kan bistå din bedrift med sikring av bedriftens viktigste eiendel.

Vi har lang erfaring med:

  • Utarbeidelse av overordnet varemerkestrategi
  • Bistand med konkrete varemerkesøknader
  • Bistand i varemerketvister
  • Porteføljeforvaltning
  • Kontraktbistand for sikring av immaterielle rettigheter

Et lite utvalg av de saker vi har jobbet med:

  • Løpende rettighetssikring og rådgivning for en rekke store norske virksomheter
  • Varemerketvist for et av verdens største telekommunikasjonsselskaper
  • Varemerketvist for tv kanal og produksjonsselskap
  • Varemerketvist for norsk forlag
  • Varemerketvist for stort internasjonalt forsikringsselskap

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat hedda

Vi bistår klienter over hele landet.

Espen Juul Haugan

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!
Våre advokater