Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Fornyelse av varemerker

Et registrert varemerke må fornyes hvert tiende år for at registreringen skal opprettholdes jfr. varemerkeloven § 32 jfr. § 33.

For varemerkesøknader levert etter 1. juli 2010, starter tiårsperioden for fornyelse å løpe fra datoen varemerkesøknaden ble levert inn. Det betyr altså at selv om det tar flere år å få registrert varemerkesøknaden, så vil den måtte fornyes når det har gått ti år fra den ble innlevert.

Fornyelse av varemerkerFor varemerkesøknader levert før 1. juli 2010, vil den tidligere varemerkeloven gjelder for fornyelse av merket. Tiårsperioden for fornyelse starter da å løpe fra den dato varemerket ble registrert.

Fornyelsesavgift

Ved fornyelse av varemerket vil det påløpe en fornyelsesavgift til Patentstyret. Avgiften vil variere utfra hvor mange klasser varemerket er registrert for.

Det bemerkes at Patentstyret ikke sender ut faktura i forbindelse med betaling av fornyelsesavgiften. Per april 2016 praktiserer Patentstyret at man sender et varsel til innehaver av varemerket eller dens fullmektig om at merket må fornyes noen måneder før varemerket utløper. Denne praksis planlegger imidlertid Patentstyret å slutte med. Det er derfor viktig at enten du eller din fullmektig har oversikt over når merket skal fornyes.

Hvis man ikke betaler avgiften innen fristen, vil Patentstyret sende et siste varsel om betaling til innehaver eller dens fullmektig. Man vil da få en ekstrafrist for å betale. Man må i tillegg betale en forsinkelsesavgift. Hvis fornyelsesavgiften ikke betales innen denne ekstrafristen vil registreringen opphøre.

Codex Advokat Oslo har lang erfaring med å bistå ved fornyelser av varemerker. Ta kontakt med oss i dag for en prisoversikt og nærmere samtale.

  • Les mer om varemerker på vår hovedside om varemerke.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

X

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.