Markedsføringsloven

Markedsføringsloven hører under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Loven trådte i kraft i 2009 og erstattet den tidligere markedsføringsloven fra 1972. Loven implementerer Europaparlamentets- og Rådsdirektiv 2005/29/EF om virksomheters urimelige handelspraksis overfor forbrukere på det indre marked.  

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22 93 38 50

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss! 

Våre advokater