Administrativ overprøving av varemerker

En hund sitter på fanget til et menneske foran en laptop. Foto

Det er siden 2010 mulig for enhver med rettslig interesse å fremme krav overfor Patentstyret om slettelse eller ugyldiggjørelse av registrerte varemerker.


Slike krav er veldig aktuelle når en bedrift tar foretaks-, produktnavn eller logo til en konkurrent, eller kjennetegn som ligner disse, og det oppdages på et senere tidspunkt.

12/11/2023

Krav om å kjenne varemerker ugyldig

Ved administrativ overprøving kan bedriftene be Patentstyret om å kjenne varemerke ugyldig fordi de er «egnet til forveksling» med en tidligere rettighet, det være et varemerke, foretaksnavn, eller forretningskjennetegn.

Krav om slettelse av varemerker

Det kan også hende at en bedrift som har interesse i å bruke og beskytte et konkret navn, eller logo, hindres fordi det ligger et lignende «dødt» navn eller logo registrert hos Patentstyret. I en sånn situasjon kan man fremme et krav om slettelse av de registrerte varemerkene fordi de ikke har blitt brukt i markedet i løpet av de siste fem årene.

Både når man fremmer et krav om ugyldiggjørelse eller slettelse av andres varemerker er det lurt å ha forhåndsvarslet innehaverne for å gi dem anledning til å akseptere en minnelig løsning. Dersom dette ikke fører fram vil partene som får medhold i en begjæring kunne få sine advokatutgifter og utlegg dekket av motparten.

I slettelsessaker basert på manglende bruk av eldre merker er varslet påkrevet for å unngå at motparten gjenopptar bruken av merket.

Ordningen er et alternativ til alminnelige sivile søksmål. Den er ment å være raskere, enklere og billigere enn behandlingen i retten. I det tilfellet man er misfornøyd med Patentstyrets avgjørelse i saken kan man klage avgjørelsen inn til ny behandling hos Klagenemda for Industrielle rettigheter.

I Codex har vi mye erfaring med slike saker, og kan gi gode strategiske råd før, under og etter at man fremmer slike krav overfor Patentstyret.

Porteføljeforvaltning av varemerker og design (PDF)

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat hedda

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

  • Vi har lang erfaring innenfor varemerkerettslige problemstillinger.
  • Vi bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
  • Vi tilbyr fastpris for varemerkesøknader både i Norge og internasjonalt.
  • Vi har et stort nettverk av internasjonale samarbeidspartnere, og kan bistå deg med sikring, forhandlinger og tvister relatert til varemerker i de aller fleste land.

Vi bistår klienter over hele landet.

Espen Juul Haugan

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!
Våre advokater