Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Tvister knyttet til varemerker

En gruppe mennesker er samlet rundt en pc-skjerm

Den som har et beskyttet varemerke har enerett til å bruke dette merket som kjennetegn for sine varer og tjenester. Et varemerke har stor verdi og bedrifter opplever ofte at konkurrenter ønsker å utnytte den goodwill varemerket har hos kundene ved å bruke identiske eller lignende varemerker, for slik å skaffe seg gratis fordeler og spare markedsføringskostnader. Hva burde du gjøre ved en varemerketvist?

Krenkelse av varemerker

Forvekslingsfare krever som et utgangspunkt at det foreligger kjennetegnslikhet og vareslagslikhet. Kjennetegnslikheten referer seg til hvor like to varemerker er, mens vareslagslikheten referer til hvorvidt det dreier seg om samme type vare eller tjenester.

Det som så må vurderes er om en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen for de varer eller tjenester kan ta feil av varemerkene, eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to varemerkenes innehavere.

For enkelte varemerker er det ikke nødvendig med vareslagslikhet for å finne krenkelse. Dette er merker som er så velkjente og har en slik anseelse at enhver bruk ville medføre en urimelig utnyttelse eller forringelse av dets anseelse.

Tvisteløsninger etter varemerkeloven

Hvis motparten i tvisten har fått registrert et varemerke tilbyr varemerkeloven ulike former for tvisteløsning.

Hvis man er innenfor tre måneder fra når merket ble publisert som registrert i norsk varemerketidende, kan man rette en innsigelse mot registreringen.

Hvis innsigelsesfristen er utløpt, kan man be om administrativ overprøving av varemerket fra Patentstyret sin side.

Hva gjør våre advokater for deg?

Forsettlige krenkelser av varemerker er straffbare. Dersom noen bruker din bedrifts varemerke eller et merke som er egnet til forveksling vil du kunne ha rett til å få stanset deres bruk, og rett til erstatning for bruken og skade den ulovlige bruken ellers har medført.

 

 

 

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat fra Hedda

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

X

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.