Varemerke - Alt du bør vite

Varemerke

Et varemerke er et spesielt kjennetegn som skiller ditt produkt eller dine tjenester fra andre aktører i markedet. Ved valget mellom konkurrerende produkter vil kunden velge det produkt eller de tjenester som signaliserer kvalitet og som gir positive assosiasjoner.

21/03/2024

Bedriften må registrere varemerkene sine for å:

 • Unngå at andre aktører urettmessig utnytter disse
 • Sikre selskapets verdi
 • Sikre at man ikke krenker andres rettigheter

Hva er et varemerke?

Et varemerke er det kjennetegn som benyttes for å skille produktet eller tjenestene fra andre aktører i markedet. Har kunden en positiv assosiasjon til ditt produkts navn, vil man velge dette i konkurranse med andre liknende produkt.

Det er derfor svært viktig å sikre bedriftens rettigheter for å unngå at andre lar seg friste til å utnytte dine merker til sin fordel.

Samtidig vil det å sikre bedriftens varemerke også hindre at man krenker andre aktører sine rettigheter.

Hva koster det å sende inn en varemerkesøknad?

Innsendelse av varemerkesøknad i Norge har følgende kostnad:
7500 + mva (Salær Codex Advokat)
+ 3800* (Offentlig avgift Patentstyret)

Innsendelse av varemerkesøknad i EU har følgende kostnad:
8000 + mva (Salær Codex Advokat)
+ EUR 1050 (Offentlig avgift EUIPO*)

*Den offentlige avgiften kan variere ut fra antall klasser


I tillegg bistår Codex Advokat med internasjonale søknader i svært mange andre land, dette inkluderer USA, Kina etc.

Ved WIPO-søknad har vi en fast innsendelsespris på NOK 12.000,-

Patent på navn

«Patent på navn» er en betegnelse som brukes av mange om varemerkeregistrering. Betegnelsen er begrepsmessig ukorrekt. Hvis man vil sikre sitt navn må det gjøres gjennom en varemerkesøknad. Ønsker man derimot å sikre seg en enerett til en oppfinnelse, så er det patent som er svaret.

Hvorfor bør du søke varemerke?

Et godt varemerke har som nevnt stor verdi. Det er bedriftens ansikt utad og det som markedsføres.

Samtidig er det svært viktig å sikre sitt varemerke for å unngå risikoen for å krenke andre aktører. Hvis man benytter et varemerke som ikke er registrert, så er det en risiko for at dette varemerket kan krenke andres registrerte rettigheter. Gjennom en registreringsprosess hos Patentstyret vil det avklares om merket vil kunne krenke andres registrerte rettigheter. Bedriften bør derfor så tidlig som mulig sikre seg at varemerket ikke krenker andre aktører.

Hva kan du registrere som varemerke?

 • Ordmerker som for eksempel Freia og Telenor
 • Figurmerker som for eksempel hvalen fra Hval sjokolade eller buen fra Nike.
 • Kombinerte merker som inneholder både ord og bilder, som for eksempel Farris Bris flasketikket
 • Slagord som for eksempel «Rent mel i posen»
 • Tredimensjonale merker, for eksempel Coca Cola sin særegne glassflaskeform
 • Tall og bokstaver, for eksempel VY og 4711
 • Lydmerker, for eksempel løvebrølet i MGM filmintroen

Hvordan registrerer/sikrer du et varemerke?

Et varemerke i Norge må søkes hos Patentstyret. Det er viktig at merket søkes for de varer og tjenester som merket benyttes. Etter søknaden er levert, kan man ikke legge til flere varer og tjenester i søknaden.

Patentstyret vil vurdere søknaden og enten innvilge eller avslå søknaden. Det er her viktig å benytte profesjonell hjelp slik at søknaden har størst mulig sjanse til å lykkes.

Vil du registrere ditt varemerke raskt og få innsendelsen unna innen 24 timer? Klikk her for bestilling av ditt varemerke i Norge og wordwide.

Den viktigste begrunnelsen for å registrere varemerke er at man ved registrering slipper å måtte dokumentere at varemerket er innarbeidet i Norge, samt at man har konkret dokumentasjon på at merket er registrert. Dokumentasjonen kan brukes blant annet for å få stanset konkurrenter som krenker varemerkeregistreringen.

Internasjonal varmerkeregistrering

Har bedriften internasjonal tilstedeværelse er det viktig å beskytte merkevaren i alle land.

Hvis bedriften har salg i for eksempel EU bør varemerket sikres i EU. Slik beskyttelse kan sikres gjennom en varemerkesøknad i EU mot en mindre kostnad.

Har bedriften tilstedeværelse i andre land, f.eks. USA eller Kina, så er det viktig å søke merket registrert der. I den forbindelse er det viktig å benytte advokat som kan bistå.

Hvor lenge varer en varemerkeregistrering?

En varemerkeregistrering varer i 10 år av gangen. Dette betyr at i prinsippet kan en varemerkeregistrering vare evig, så lenge den fornyes hvert tiende år.

Hva skjer når et varemerke er registrert?

Når et varemerke er registrert, er merket beskyttet for de varer og tjenester det er søkt for innen næringsvirksomhet. Dette innebærer at ingen andre kan ta i bruk samme varemerke innenfor disse områdene.

Når man har et godt varemerke vil andre aktører bevisst eller ubevisst kunne forsøke å utnytte det ved å legge seg så nærme som mulig opp mot varemerket. Det er derfor viktig å være oppmerksom. Er disse varemerkene gått til registrering, kan man angripe dem på ulike måter.

Innsigelse mot varemerke

En innsigelse innebærer at en tredjepart protesterer mot din oppnådde registrering. En slik innsigelse må innleveres innen tre måneder fra ditt merke ble publisert til registrering.

Hvis det kommer inn en innsigelse vil du få anledning til å imøtegå denne. Her er det viktig å benytte profesjonell hjelp, slik at dette håndteres best mulig. Når begge parter har fått satt frem sin argumentasjon, vil Patentstyret fatte en avgjørelse. Enten opprettholdes registreringen, eller så nektes merket registrert.

Administrativ overprøving av varmerke

I de tilfeller hvor innsigelsesfristen er utløpt, kan man begjære administrativ overprøving av det registrerte varemerke.

Dette vil altså si at man angriper registreringens gyldighet, og argumenterer for at varemerket er registrert i strid med varemerkeloven og må oppheves.

Fornyelse og bruk av varemerke

Et varemerke må fornyes hvert tiende år. Dersom merket ikke fornyes, vil registreringen utløpe. Det er viktig å benytte profesjonell hjelp, slik at fornyelser blir håndtert korrekt.

En varemerkeregistrering kan i prinsippet vare evig.

Selv om en varemerkeregistrering vil kunne vare evig, har man en plikt til å bruke varemerket.

Bruksplikten trer i kraft fem år etter at varemerket ble endelig registrert. Hvis man ikke tar i bruk varemerket, vil tredjeparter kunne begjære varemerket slettet gjennom administrativ overprøving.

Er merket registrert av andre?

Hvis du mener ditt merke er registrert av andre, kan det rettes innsigelse eller administrativ overprøving mot merket for å få dette opphevet eller overført. Det er her viktig å benytte profesjonell hjelp.

Varemerkeporteføljeforvaltning

Det oppstår fort et behov for bistand i å håndtere en varemerkeportefølje når antall varemerkesøknader øker.

Last ned guide - «5 viktige grunner til å sikre varemerket for din bedrift».

Et ureflektert forhold til varemerkebeskyttelse kan medføre uønskede overraskelser, økonomiske tap og fravær av gevinst.

Advokathjelp ved varemerkeregistrering

Codex Advokat har lang erfaring fra varemerkeprosesser og vil kunne tilby rådgivning av høy kvalitet. Vi vil kunne bistå bedriften fra utarbeidelse av varemerket til merket er registrert, og med overvåkning av markedet for å hindre andre aktører i ulovlig utnyttelse av merket.

Codex Advokat vil også kunne bistå i det tilfellet en annen aktør urettmessig bruker, eller har registrert, ditt varemerke.

Et lite utvalg av de saker vi har jobbet med

 • Løpende rettighetssikring og rådgivning for en rekke store norske virksomheter
 • Varemerketvist for et av verdens største telekommunikasjonsselskaper
 • Varemerketvist for tv kanal og produksjonsselskap
 • Varemerketvist for norsk forlag
 • Varemerketvist for stort internasjonalt forsikringsselskap
 • Ta gjerne en kikk på de varemerker vi har registrert for virksomheter i Patentstyrets base. Søk på «codex advokat»

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat hedda

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har lang erfaring innenfor varemerkerettslige problemstillinger.
 • Vi bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi tilbyr fastpris for varemerkesøknader både i Norge og internasjonalt.
 • Vi har et stort nettverk av internasjonale samarbeidspartnere, og kan bistå deg med sikring, forhandlinger og tvister relatert til varemerker i de aller fleste land.

Vi bistår klienter over hele landet.

Espen Juul Haugan

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!
Våre advokater