• Hovedside

Teknologi, IPR og media: Våre advokater hjelper deg!

Enhver bedrift som vil lykkes i dagens marked bør ta nødvendige grep for å sikre seg og håndheve immaterielle rettigheter. I kampen om kunder og markedsposisjon vil slike verdier være en strategisk ressurs og et verdifullt konkurransefortrinn. Bedriftens immaterielle verdier bør derfor beskyttes!

Forside rettighet

Alle bedrifter sitter på immaterielle verdier

Varemerke logo
Varemerke
Bruken av varemerker er viktig i bedriftens markedsføringsstrategi, og er ofte et resultat av betydelige investeringer.
Markedsforing logo
Markedsføring
Markedsføringsloven setter rammer for næringsdrivendes handlinger ovenfor andre næringsdrivende.
Gdpr logo
GDPR
GDPR ble innført 25. mai 2018 i hele EU, samt i Norge. Forordningen stiller strenge krav til behandling av personopplysninger.

Bedrifter bør kartlegge og sikre immaterielle rettigheter på forhånd

Varemerker, design og patenter kan sikres ved registrering hos Patentstyret. Vi anbefaler at man lar seg bistå av advokat i registreringsprosessen. En registrering innebærer at bedriften får en enerett til kommersiell utnyttelse. Samtidig kan verdiene enklere nyttiggjøres av bedriften selv som konkurransefortrinn, eller utnyttes økonomisk ved lisensiering eller overdragelse til andre.

Rettigheter som ikke kan registreres vil ofte kunne sikres gjennom avtaler, for eksempel NDAer og konkurranseklausuler i arbeidsavtaler. Opphavsrett til verk kan få notoritet gjennom escrow-deponering. Videre vil dessuten markedsføringsloven kunne være et supplerende vern som kan være svært praktisk i mangel av regisrerte rettigheter.

Benytter noen seg urettmessig av dine verdier?

Da står du i en svært sterk posisjon dersom du har sikret deg rettighetene på forhånd! Under de ulike fanene kan du vil lese mer om de ulike formene for immaterielle rettigheter, prosessene for sikring av rettigheter, og hvorfor du bør bruke advokat ved konflikter. Vi har også skrevet om tvisteløsning ved immaterialrettslige problemstillinger både innenfor forvaltningsorgan og domstoler.

Et lite utvalg av de saker vi har jobbet med:

Domenenavn

 • Domenetvist for norsk- internasjonalt klesdesign firma, erstatning og domeneoverføring
 • Domenetvist for internasjonal klokkeprodusent, erstatning og domeneoverføring
 • Domenetvist for en av verdens største nettbutikker, erstatning og domeneoverføring
 • Domenenavnstvist for norsk tv-kanal, erstatning og domeneoverføring
 • Domenetvist for norsk kvinnelig artist, erstatning og domeneoverføring

Varemerker

 • Løpende rettighetssikring og rådgivning for en rekke store norske virksomheter
 • Varemerketvist for et av verdens største telekommunikasjonsselskaper
 • Varemerketvist for tv kanal og produksjonsselskap
 • Varemerketvist for norsk forlag
 • Varemerketvist for stort internasjonalt forsikringsselskap
 • Ta gjerne en kikk på de varemerker vi har registrert for virksomheter i Patentstyrets base. Søk på «codex advokat»

Opphavsrett

 • Bistand til internasjonal tv kanal i forhold til opphavsrettsvurderinger og tvister
 • Bistand til norsk forlag i avtaleutforming, opphavsrettsvurderinger
 • Tvist for stor norsk virksomhet knyttet til metasearch og dyplenking på internett
 • Bistand til konseptutvikler i forhold til avtale med produksjonsselskap og tv kanal

Patent

 • Bistand til en rekke virksomheter og oppfinnere i forhold til sikring av immaterielle verdier og konseptutvikling

Markedsrett

 • Bistand i en rekke produkt-etterlikningssaker, stans og erstatning ved salg av kopi- produkter
 • Bistand til flere store norske virksomheter knyttet til lovlighet av konkurranser og spill i tv markedsføring og andre medier.
 • Bistand til internasjonal virksomhet knyttet til spillvirksomhet på internett
 • Bistand til internasjonal virksomhet knyttet til tips- en venn og vervekampanjer på internett og epost

Kontrakter

 • Bistand til flere av Norges fremste software selskaper i kontraktsutforminger, internasjonale forhandlinger og tvister
 • Kursvirksomhet og foredrag innenfor kontraktsrett i Norge og internasjonalt
 • Bistand til internasjonal tv kanal i forhold til avtaleutforming
 • Avtaleutforming for flere franchisekjeder

Firmanavn

Transaksjoner

 • Transaksjoner, kjøp/salg av selskaper og rettighetsporteføljer, internasjonale forhandlinger
 • IPR – due diligence prosesser

Offentlige tillatelser

Espen Juul Haugan

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!
Våre advokater