SSA-T: [Utviklings- og tilpasningsavtalen]

En mann sitter i et serverrom og ser på en laptop. Foto

Statens standardavtaler (SSA) er kontraktsmaler tilpasset kjøp av IT og konsulenttjenester. Det er flere ulike avtaler tilgjengelig på nett som er gratis å bruke. Du kan bruke avtalene og velge den som er tilpasset ditt behov. Men når bør du benytte deg av SSA-T?

19/09/2022

Når skal du bruke SSA-T?

SSA-T gjelder programvare som skal utvikles eller tilpasses spesifikt for kunden. Avtalen legger opp til et nært samarbeid mellom kunde og leverandør i utviklingen av spesifikasjonsarbeidet for produktet.

For mer standardiserte IT-tjenester hvor det kun foretas mindre tilpasninger, eller man på forhånd vet nøyaktig hvordan programvaren skal tilpasses, kan kjøpsavtalen, SSA-K benyttes. Hvilken avtale som bør benyttes må imidlertid vurderes konkret.

SSA-T – De ulike dokumentene

Avtalen består av en generell avtaletekst samt ti bilag hvor en kan tilpasse innholdet til eget behov. Det er ikke nødvendig å bruke alle bilagene i tilknytning til avtalen. Hvilke bilag som tas i bruk må oppgis i hoveddokumentets punkt 1.2. Det er også mulig å legge til andre bilag til avtalen. Dersom noen bilag ikke tas i bruk må ikke tallangivelsen på de andre bilagene endres. De skal ha samme nummerering som de er gitt i utkastet slik at det ikke blir utfordringer med reguleringen av rangordningen mellom bilagene.

Bilag 1 – Kundens kravspesifikasjon

Det første bilaget skal utarbeides av kunden. Her skal kunden klargjøre hva som skal utvikles eller gjøres for å tilpasse et allerede eksisterende program. Disse kravene fra kunden vil definere hvilke plikter leverandøren har ved oppfyllelsen av avtalen.

Bilag 2 – Leverandørens løsningsspesifikasjon

I dette bilaget skal leverandøren selv konkretisere hvordan oppgavene skal løses. Bilaget er en viktig del av prosesser hvor det er konkurranser etter anskaffelsesregelverket. Leverandøren kan ikke ved dokumentet endre kravene kunden har, men må påpeke det leverandøren selv mener er feil, eller uklarheter i kundens krav.

Bilag 3 – Kundens tekniske plattform

Bilaget fylles ut av kunden selv. Det blir aktuelt for tilfeller hvor programvaren som utvikles skal fungere sammen med kundens allerede eksisterende tekniske plattform.

Bilag 4 – Prosjekt- og fremdriftsplan

Det er kunden som spesifiserer den overordnede planen for prosjektets fremdrift i bilag 4. Leverandøren fyller ut med konkrete datoer for når det ulike skal skje. Det er også i dette bilaget at avtaler om dagbøter tilknyttet andre forhold enn det som er angitt i hoveddokumentets punkt 11.5.2 skal reguleres.

Bilag 5 – Testing og godkjenning

Bilaget fylles i utgangspunktet ut av kunden, men leverandøren kan også fylle ut deler av bilaget på kundens forespørsel. I bilaget skal det angis hvordan testingsprosessene skal foregå samt hvordan programvaren skal godkjennes og når produktet anses godkjent.

Bilag 6 – Administrative bestemmelser

Dokumentet angår de administrative forhold mellom kontraktspartene, eksempelvis hvem som er partenes representanter. Her oppgis bestemte rutiner for samarbeidet.

Bilag 7 – Samlet pris og prisbestemmelser

Alle priser og betingelser for diverse reguleringer av prisberegninger skal fremgå av dette bilaget.

Bilag 8 – Endringer i den generelle avtaleteksten

Dersom du skal gjøre endringer i selve hoveddokumentet må disse føres inn i dette bilaget og teksten i hoveddokumentet skal forbli uendret.

Bilag 9 – Endringer i leveransen etter avtaleinngåelsen

Bilaget skal fylles ut med fortløpende oversikt over de endringer som blir gjort underveis. For eksempel når leverandøren kommer med et endringsforslag til programvaren etter avtaleinngåelsen.

Bilag 10 – Lisensbetingelser for standardprogramvare og fri programvare

Kopier av lisensavtaler og betingelser skal inntas i dette bilaget.

Hva er viktig å huske på?

I prosessen med valg av programvare bør man gjøre en grundig behovsanalyse. Trenger man et egenutviklet- eller spesialtilpasset program, eller dekkes de viktigste behov like gjerne gjennom hyllevare eventuelt med mindre modifikasjoner eller -tilpasninger. Omfattende spesialutvikling er selvsagt mer kostbart og vedlikehold av spesialtilpasninger er som regel nødvendig.

Videre må både kunde og leverandør gjøre en grundig jobb i forhold til spesifikasjonene av løsningen og ikke minst i forhold til å utarbeide en god og presis fremdriftsplan. Uklarheter i løsningsbeskrivelser og dertil forsinket fremdrift skaper ofte diskusjoner og konflikter.

Hvordan programvaren skal vedlikeholdes og driftes er et annet viktig element man må ta stilling til. Utgangspunktet ved SSA-T er at leverandøren får eierrettighetene til programmet, mens kunden får disposisjonsrettigheter. Dette innebærer at det kan være vanskeligere å benytte seg av andre enn leverandøren selv til drifts- og vedlikeholdsarbeidet. Dersom en ønsker at leverandøren av tjenestene skal ha ansvar for drift- og vedlikehold må dette inntas i separat avtale. Da kan SSA-V og SSA-D være alternativer.

For øvrig må det legges til at både rettighetsregulering, ansvarsforhold, og andre sentrale forhåndsregulerte forhold i avtalen selvsagt kan forhandles og hvor endringer legges i endringskatalogen.

Har du spørsmål relatert til SSA-avtalene?

Codex Advokat har lang erfaring med SSA-T og de andre standardavtalene. Vi kan bistå med rådgivning i valg av avtale samt utarbeidelse/endringer av avtalen for ditt behov. Vi bistår også regelmessig med tvisteløsning i forbindelse med kontakter, både i forhold til utenrettslige forlik, prosesser for de alminnelige domstolene eller voldgift.

SSA- type saker har vi blant annet gjort følgende:

  • Bistått med kontrakts-utarbeidelser, forhandlinger og tvisteløsning i flere store ERP- prosjekter basert på ulike SSA- avtaler, både innenfor retail, kraftforsyning og reiseliv.
  • Bistått med kontrakts-utarbeidelser, forhandlinger og tvisteløsning i flere større software- utviklingprosjekter basert på SSA.
  • Bistått i flere større prosjekter basert på Microsoft Dynamics 365.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat hedda

Vi bistår klienter over hele landet.

Espen Juul Haugan

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!
Våre advokater