Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

IP Due Diligence

Tre damer diskuterer

En IP due diligence er hensiktsmessig for å avdekke styrker og svakheter i forhold til virksomhetens markeds- og forretningsplan. Men hva er egentlig en IP due diligence?

Dette får du vite om IP due diligence:

Hva er en IP due diligence?

En IP due diligence innebærer en gjennomgang av en virksomhets immaterielle verdier hvor man gjør opp status med henhold til eventuelle:

Hva er hensikten med en IP due diligence?

En IP due diligence vil kunne avdekke svakheter og styrker i forhold til virksomhetens markeds- og forretningsplan og samtidig danne et verdifullt utgangspunkt for bedriftens videre strategi- og handlingsplan. Hvor omfattende en slik IP due diligence vil være, avhenger av det forretningsmessige målet bak gjennomgangen.

Hva gjør våre advokater for deg?

En IP due diligence vil blant annet kunne omfatte:

  • Gjennomgang av selskapets rettighetsportefølje.
  • Vurdering av selskapets rettighetsportefølje.
  • Workshop i tilknytning til gjennomgang og status på rettigheter.
  • Vurdering av rettighetsklausuler i selskapets lisensavtaler.
  • Verdsettelse av bedriftens immaterielle verdier, typisk ved salg av virksomheten eller hvor det på annen måte er viktig med en verdifastsettelse.
  • Forundersøkelser relatert til ikke-registrerte rettigheter i Norge og i utlandet.
  • Utarbeidelse av status- og strategidokument.
  • Innleggelse og systematisering av selskapets rettigheter på CodexKiss.

Codex Kiss er et webbasert verktøy som på en enkel måte sørger for at bedriften får en oppdatert oversikt og kontroll over på sine rettigheter.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat fra Hedda

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

X

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.