Lover

Vi har utarbeidet artikler over relevante lover for fagområdet.


På disse sidene finner man en oversikt over de viktigste kapitler i lovene som igjen vil lenke til andre artikler som gir med dybdeinformasjon om de mest relevante paragrafer.

Markedsføringsloven er en sentral lov for næringsdrivende idet den setter grenser for næringsdrivendes handlinger overfor andre næringsdrivende. Vi har skrevet detaljer om reglene næringsdrivende må ha kunnskap om. Les mer om markedsføringsloven og de sentrale bestemmelsene knyttet til god forretningsskikk.

Varemerkeloven er en annen sentral lov for næringsdrivende. Et varemerke er et spesielt kjennetegn som identifiserer ditt produkt eller dine tjenester fra andre aktører i markedet. Ved valget mellom konkurrerende produkter vil kunden velge det produkt eller de tjenester som signaliserer kvalitet og som gir positive assosiasjoner. Bruken av varemerker er derfor svært viktig i bedriftens markedsføringsstrategi, og er ofte et resultat av betydelige investeringer i form av tid og kapital. Det er derfor viktig å sikre seg de nødvendige rettigheter. Les mer om varemerkeloven og de sentrale bestemmelsene.

Espen Juul Haugan

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!
Våre advokater