Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Varemerkesøknad i Sverige

Det svenske markedet er for mange norske firmaer et marked med sterk tilstedeværelse. Man bør derfor sikre sine rettigheter i Sverige, herunder både firmanavn og produktnavn.

Ved å sikre sine rettigheter sørger man for å kunne bruke sitt eget firmanavn og produktnavn for de aktuelle varer og tjenester uten å krenke andre aktører. Enda videre sikrer man seg muligheten til å slå ned på andres forsøk på å utnytte den goodwill som ligger i firma- og produktnavn.

Varemerkesøknad i SverigeHvordan oppnå varemerkeregistrering i Sverige

Det er flere ulike måter man kan søke varemerkeregistrering i Sverige på. Hvilket alternativ som er best vil bero på om man kun ønsker å søke i Sverige, eller også i resten av Europa/Verden.

Velger man å søke varemerket sitt registrert i EU, så vil en slik søknad også omfatte Sverige. Ulempen med en søknad for hele EU er at hvis den møter motstand fra en aktør, i ett land, så vil man risikere at hele søknaden faller bort. En EU-søknad anbefales der hvor man ønsker å søke flere land enn kun Sverige. Du kan lese mer om varemerkeregistrering i EU.

Hvis det for din bedrift kun er aktuelt å søke varemerkeregistrering i Sverige, anbefaler vi en nasjonal søknad. Det vil si en søknad hos de svenske varemerkemyndighetene. En slik søknad bør gjennomføres av en svensk advokat. Vi i Codex Advokat har gode samarbeidspartnere i Sverige som vil kunne utarbeide og innlevere varemerkesøknaden.

Et alternativ til EU-søknad og nasjonal søknad, er Madrid søknad. Hvor din bedrift ønsker å satse i Sverige, men samtidig også i for eksempel Japan og/eller USA, så anbefaler vi varemerkesøknad gjennom Madridsystemet. Her vil man gjennom en felles søknad kunne innlevere nasjonal søknad i både Sverige og USA/Japan. Dette er både kostnads- og ressursbesparende.

Nærmere om søknadsprosessen i Sverige

Etter innlevering av søknaden vil det svenske Patent- og registreringsverket avklare om varer og tjenester er riktig klassifisert, samt undersøke om merket har tilstrekkelig særpreg til å kunne fungere som et varemerke og om det eksisterer andre tidligere registreringer som er til hinder for registrering.

Hvis saksbehandler kommer til at varene er klassifisert feil, eller at det foreligger hinder for registrering i form av manglende særpreg eller risiko for forveksling med tidligere registrerte merker, vil behandlingen av søknaden stoppes. Søker (fullmektig) vil da få et brev fra Patent- og registreringsverket med de anførte hindringene for registrering og en svarfrist på 3 måneder til å imøtegå anførslene fra saksbehandler.

Hvis saksbehandler ikke finner hinder for registrering, vil merket bli akseptert til registrering og publisert i varemerketidende. Hvis tredjepart mener at en registrering vil krenke deres rettigheter må de innen en gitt frist levere en innsigelse mot registrering av varemerket.

Løper innsigelsestiden ut uten at det har kommet innsigelse mot registreringen, vil merket bli endelig registrert og registreringsbevis utstedt.

Det er anbefalt fra vår side at man søker å registrere sitt varemerke i Sverige hvis man har tilstedeværelse der. Ta kontakt med oss for en prat knyttet til hvordan søknadstype som best passer din bedrift.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

X

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.