Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Varemerkesøknad i Danmark

Mange norske firmaer har tilstedeværelse i det danske markedet. Hvor man benytter sitt foretaksnavn og kjennetegn i Danmark, bør man samtidig sikre sine rettigheter, herunder både firmanavn og navn på produkt.

Ved å sikre sine rettigheter sørger man for det første å kunne bruke sitt eget firmanavn og produktnavn for de aktuelle varer og tjenester uten å krenke andre aktører. Enda videre sikrer man seg muligheten til å slå ned på andres forsøk på å utnytte den goodwill som ligger i firma- og produktnavn.

Varemerkesøknad i DanmarkHvordan oppnå varemerkeregistrering i Danmark

Det er flere ulike måter man kan søke varemerkeregistrering i Danmark på. Hvilket alternativ man bør velge vil bero på om man kun ønsker å søke i Danmark, eller også i resten av Europa, eventuelt andre land i verden.

Velger man å søke varemerket sitt registrert i EU, så vil en slik søknad også omfatte Danmark. Ulempen med en felles søknad for hele EU er at hvis den møter motstand i ett land, så vil man risikere at hele søknaden faller bort. En EU-søknad anbefales derfor i de tilfellene hvor man ønsker å søke flere land enn kun Danmark. Du kan lese mer om EU-søknad.

Hvis det for din bedrift kun er aktuelt å søke varemerkeregistrering i Danmark, anbefaler vi en nasjonal søknad. Det vil si en søknad hos de danske varemerkemyndighetene (Patent og Varemærkestyrelsen). En slik søknad bør gjennomføres av en dansk advokat. Vi i Codex Advokat har gode samarbeidspartnere i Danmark som vil kunne utarbeide og innlevere varemerkesøknaden.

Et alternativ til EU-søknad og nasjonal søknad, er Madrid-søknad. Hvor din bedrift ønsker å registrere sitt varemerke i Danmark, men samtidig også i for eksempel Japan og/eller USA, så anbefaler vi varemerkesøknad gjennom Madridsystemet . Her vil man gjennom en felles søknad kunne innlevere nasjonal søknad i både Danmark og USA/Japan. Dette er både kostnads- og ressursbesparende.

Les mer om priser for innsendelse av varemerkesøknader her.

Nærmere om søknadsprosessen i Danmark

Etter innlevering av søknaden vil Patent og Varemærkestyrelsen først avklare om varer og tjenester er riktig klassifisert, samt undersøke om merket har tilstrekkelig særpreg til å kunne fungere som et varemerke. Når det er avklart at merket vil kunne fungere som varemerke, vil man undersøke om det eksisterer andre tidligere registreringer som er til hinder for registrering.

Hvis saksbehandler kommer til at varene er klassifisert feil, eller at det foreligger hinder for registrering i form av manglende særpreg eller risiko for forveksling med tidligere registrerte merker, vil behandlingen av søknaden stoppes. Søker (fullmektig) vil da få et brev fra Patent og Varemærkestyrelsen med de anførte hindringene for registrering og en svarfrist på typisk 3 måneder til å imøtegå anførslene fra saksbehandler.

Hvis saksbehandler ikke finner hinder for registrering, vil merket bli akseptert til registrering og publisert i varemerketidende. Vanligvis skjer dette 8 til 12 uker fra søknaden ble innlevert. Hvis tredjepart mener at en registrering vil krenke deres rettigheter må de innen en gitt frist levere en innsigelse mot registrering av varemerket.

Løper innsigelsestiden ut uten at det har kommet innsigelse mot registreringen, vil merket bli endelig registrert og registreringsbevis utstedt.
Det er anbefalt fra vår side at man søker å registrere sitt varemerke i Danmark hvis man har tilstedeværelse der.

Ta kontakt med oss for en prat knyttet til hvordan søknadstype som best passer din bedrift.

Du kan også lese mer om andre internasjonale varemerkesøknader på våre sider.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

X

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.