Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Registrere varemerker i andre land enn Norge?

Det er fullt mulig å søke varemerker registrert i andre land enn Norge.

Ved en varemerkesøknad i utlandet er det tre ulike alternativer man kan velge:

1. Søknad via fullmektig i det konkrete land (nasjonal registrering)

Her vil man søke varemerket registrert ved hjelp av en fullmektig i det aktuelle landet man ønsker merket registrert i. Dette er mest hensiktsmessig når man kun ønsker registrering i ett eller to land i tillegg til Norge.

2. Søknad via Madridsystemet

For å være berettiget til å søke igjennom Madridsystemet må man ha tilknytning til et av landene som er medlem av systemet – Norge er medlem. Privatpersoner og bedrifter kan, med utgangspunkt i en nasjonal varemerkesøknad eller -registrering, søke om registrering i de andre medlemslandene. Søker man innen seks måneder etter at den nasjonale søknad ble levert vil WIPO-søknaden ha samme prioritet (samme innleveringsdato) som den nasjonale søknaden. Søknaden sendes til WIPO gjennom Patentstyret. WIPO er organisasjonen som håndterer Madridsøknader. Søknaden vil så få nasjonal behandling av registreringsmyndigheten i de utpekte landene. De fleste land det er naturlig for norske bedrifter å operere i, er i dag medlem av Madridsystemet.

3. EU-registrering

Man kan søke varemerkeregistrering for hele EU i en felles varemerkesøknad (gjelder kun land som er medlem i den europeiske union (EU)). En slik søknad kan sendes inn via Madridsystemet – dette forutsetter da at man allerede har en nasjonal registrering i et av medlemslandene i Madridsystemet. Alternativt kan man sende søknaden ved hjelp av en fullmektig som er plassert i EU direkte til varemerkemyndighetene i EU (OHIM).

Blir en søknad om EU-registrering godkjent av OHIM vil altså registreringen gjelde for alle land som er medlem i EU.

4. Varemerkesøknader utenfor Europa

For land utenfor Europa vil alternativ 1 og 2 være aktuelt. I den grad man ønsker å søke sitt merke registrert i et stort antall land utenfor Europe vil vi anbefale søknad gjennom Madridsystemet. Er det derimot bare tale om ett eller to land man søker å registrere merket i vil alternativ 1 være å anbefale. Vi i Codex Advokat har lang erfaring med slike søknader og vil kunne hjelpe. Vi har samarbeidspartnere i de fleste land som vil kunne hjelpe i anledning søknaden.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Kontakt våre advokater

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.