Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Hva bør man tenke på ved valg av varemerke?

Varemerkeloven slår fast at for at et varemerke skal kunne registreres må merket være egnet til å skille dine varer og tjenester fra andres. Ergo vil merker som bare angir varen eller tjenestens art, egenskaper eller på annen måte er beskrivende ikke bli godtatt fordi dette ikke er elementer som vil skille varemerket fra andre.

Eksempelvis vil aldri ordmerket «kalender» som regel ikke bli godtatt registrert for kalendere. Kunden vil her ikke kunne skille mellom ditt varemerke og andre aktørers bruk av det beskrivende ordet kalender.

For beskrivende ord vil det foreligge et friholdelsesbehov for produktet det gjelder. Dette vil si at alle aktører kan benytte ordet fritt og ingen vil kunne få enerett til ordet for varen/tjenesten. Merk likevel at kalender ikke nødvendigvis vil være beskrivende for for eksempel varer av metall, således vil ikke friholdelsesbehovet være absolutt for enhver vare og tjeneste.

Et varemerke kan heller ikke registreres dersom det kan oppfattes som villedende eller egnet til å forveksles med andres varemerke, foretaksnavn eller navn.

Vårt råd til valg av varemerke må være at man søker et så særpreget som mulig merke. Det klart beste vil være å velge et fantasiord som ikke forbindes med den/de varer/tjenester din bedrift leverer. Dette vil sørge for at merket skiller seg fra andre aktører i bransjen, samt at merket vil feste seg i gjennomsnittsforbrukerens bevissthet.

Hvis mulig bør man unngå beskrivende ord i merket. Har likevel bedriften din ett eller flere beskrivende ord i sitt varemerke foreligger det likevel flere måter man kan få merket registrert på. Man kan søke merket registrert som et kombinert merke, dvs. sammen med en figur/logo. Et annet alternativ vil være å søke merket registrert med grunnlag i innarbeidelse, dvs. at merket er særlig kjent som din bedrifts kjennetegn innenfor den aktuelle bransje, i slike tilfeller vil det kunne være mulig å få registrert beskrivende ord.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.