Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Hva er forskjellen på patent og varemerke?

Patent er en form for beskyttelse for tekniske løsninger som er nye og som skiller seg vesentlig fra tilsvarende tekniske løsninger på samme eller nært tilgrenset område.

Varemerker beskytter navnet, logo, og andre tegn, alene eller i kombinasjon, for en næringsdrivende, for sine produkter/tjenester.

Et patent varer maksimalt 20 år (20 + 5 for visse legemidler), og søker må betale avgifter hvert år for å opprettholde vernet.

Et varemerke kan i utgangspunktet vare så lenge merket har særpreg. De fornyes hvert 10 år. Merket må brukes senest innen fem år etter registrering ellers risikere innehaver at andre kan begjære merket slettet.  Begrunnelsen er at registrerte merker beskytter reelle næringsinteresser, og ikke defensive registreringer. Registrerte merker som ikke er i bruk kan ikke stenge for at andre registrerer lignende merker som de har reelle interesser i.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.