Due Diligence

Teknologiselskapers verdier og eiendeler er i dag i stor grad basert på immaterielle verdier, og spesielt gjennom selskapenes rettighetsbeskyttelse.

22/07/2019

I en «Due Diligence»-prosess er det derfor svært viktig med en grundig gjennomgang av patentporteføljen, utover bare størrelse og levetid. Vi tilbyr en kvalifisert gjennomgang av omfang, relevans og tilstand av patentporteføljer.

Vi går også igjennom formaliteter knyttet til patentrettighetene som NDAer, leverandøravtaler og arbeidskontrakter.

  • Les mer om patent på vår hovedside om patent.

Vi bistår klienter over hele landet.

Espen Juul Haugan

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!
Våre advokater