Arbeidstakers oppfinnelser

Mange viktige oppfinnelser oppstår i arbeidsforhold. I bedrifter som har kunnskapen til arbeidstakerne som sin største og viktigste ressurs hender det ofte at en oppfinnelse av en arbeidstaker kan patenteres og utnyttes kommersielt. Slike oppfinnelser er et resultat av vesentlig investering fra arbeidsgiver, og er derfor ofte svært viktige for bedriften.


Har du spørsmål knyttet til oppfinnelser gjort av arbeidstakere?

26/07/2016

Selv om utgangspunktet i norsk rett er at en oppfinner har rett til sin oppfinnelse, vil loven om arbeidstakeres oppfinnelser komme til anvendelse i arbeidsforhold.

Tilknytning til arbeidsoppgaver og bedriftens virkeområde

I all hovedsak avgjøres spørsmålet om hvorvidt arbeidstaker eller bedriften har rett til oppfinnelsen av hvor nær tilknytning det er mellom arbeidstakers oppgaver og oppfinnelsen, og hvorvidt oppfinnelsen faller innenfor bedriftens virkeområde.

Er tilknytningen mer perifer vil bedriften likevel kunne ha rett til å få overført oppfinnhelsen til seg, fortrinnsrett til å kunne bruke oppfinnelsen, eller å inngå avtaler om å benytte oppfinnelsen i sin virksomhet.

Sikring av rettigheter i forkant er viktig

Fra arbeidsgivers synspunkt er det beste å sikre bedriftens verdier ved avtale med den ansatte Dette kan gjøres i form av ansettelsesavtaler. Dette er særlig viktig dersom arbeidsgiver skal søke om patent, da det må finne sted en overdragelse av oppfinnelsen til arbeidsgiver.

Arbeidstaker skal, så snart som mulig, orientere bedriften om oppfinnelsen for å få avklart hvorvidt det kan være aktuelt å benytte oppfinnelsen for bedriften. Dersom oppfinnelsen har verdi utover det som vanligvis kan forventes av arbeidstaker på bakgrunn av lønn og andre goder, kan arbeidstaker ha rett på rimelig kompensasjon

Våre advokater bistår deg med avklaring!

Loven om arbeidstakers oppfinnelser er utpreget skjønnsmessig, og uenigheter kan lett oppstå på grunn av manglende eller uklare avtaler. Våre advokater bistår deg med avtaler og rådgivning enten du er arbeidsgiver eller arbeidstaker!

Alle saker i grenselandet mellom arbeidsrett og immaterialrett må håndteres individuelt og på riktig måte for å nå frem. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker.

  • Les mer om patent på vår hovedside om patent.

Vi bistår klienter over hele landet.

Espen Juul Haugan

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!
Våre advokater