Tilgift i markedsføring

Tilgift blir tillatt etter ny markedsføringslov som trer i kraft 1. juni 2009. I gjeldende markedsføringslov er bruk av tilleggsytelser i markedsføringen kun tillatt hvis det dreier seg om ytelser som har naturlig sammenheng med hovedytelsen.

03/01/2018

For eksempel når en bil selges med vinterdekk og motorvarmer på kjøpet. Det vil likevel ikke være helt fritt frem etter den nye loven.

Lovforarbeidene undertreker at næringsdrivende forutsettes å sikre forbrukerne balansert og god informasjon dersom det tilbys ytelser i tillegg eller på kjøpet. Villedende bruk av tilleggsytelser i markedsføringen vil ikke være tillatt.

Det vil for eksempel fortsatt være forbudt å beskrive et produkt som gratis dersom forbrukeren i realiteten skal betale noe for det. Dersom den næringsdrivende i for stor grad fokuser på tilleggsytelsen eller gir uriktig eller for dårlig informasjon om tilbudet, vil tiltaket kunne anses som villedende eller urimelig etter den nye lovens øvrige bestemmelser.

Vi bistår klienter over hele landet.

Espen Juul Haugan

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!
Våre advokater