Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Konkurranser og utlodninger

Å arrangere konkurranser, utlodninger eller lignende som en del av markedsføringen er tillatt etter ny markedsføringslov. Også kjøpsbetingede konkurranser er tillatt.

Det var tidligere et forbud i markedsføringsloven § 18 mot konkurranser som forutsatte kjøpeplikt eller krav om motytelse for å delta (kjøpsbetinget konkurranse). Dette forbudet ble imidlertid ansett å være i strid med art. 5 i direktivet om urimelig handelspraksis.  Forbudet mot kjøpsbetinget konkurranse ble derfor opphevet ved endringslov 21. juni 2013.

Konkurranser og utlodninger

Markedsføringsloven § 18 regulerer sammen med markedsføringsloven § 6 til 8 konkurranser i markedsføringsøyemed.

Konkurranser er tillat i markedsføring, men det stilles krav til opplysninger som gis av næringsdrivende. Det skal alltid opplyses klart og tydelig om for eksempel konkurransen har tidsbegrensninger, om det er kjøpeplikt, hvilke aldersgrenser som gjelder.

Forretningsskikk

Det er samtidig et forbud mot urimelig handelspraksis i markedsføringsloven § 6. En handelspraksis er urimelig dersom den strider mot god forretningsskikk overfor forbrukere og er egnet til vesentlig å endre forbrukernes økonomiske atferd slik at de treffer beslutninger de ellers ikke ville ha truffet.

For det første må den næringsdrivende altså handle innenfor vanlig oppfatning av forretningsskikk i vedkommende bransje. Videre må praksisen ikke være egnet til å påvirke en vanlig, gjennomsnittlig forbruker. Vurderingstemaet er altså ikke om, eller hvordan, en enkelt forbruker har blitt påvirket i en konkret sak.

En handelspraksis er alltid urimelig dersom den er villedende etter markedsføringsloven § 7 eller § 8, eller aggressiv etter markedsføringsloven § 9.

Vi har bred erfaring innen markedsrett, og bistår gjerne din bedrift med råd innen dette fagområdet. Vi bistår også med tvisteløsning både overfor Forbrukerombudet, i Næringslivets konkurranseutvalg og i domstolsapparatet.

  • Les mer om markedsrett på vår hovedside om markedsrett.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

X

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.