Elektronisk reklame

Næringsdrivende kan i utgangspunktet kun reklamere via e-post, SMS og MMS i tilfellene under.

07/01/2018

1. Mottakeren er næringsdrivende og ikke en fysisk person

Dette betyr at en alltid kan sende reklame til e-postadresser av typen «post@firma.no».

Identifiserer e-postadressen en person, slik som «ola.nordmann@firma.no» regnes dette som adressen til en fysisk person, som krever samtykke (2) eller kundeforhold (3).

2. Mottakeren har samtykket til å motta markedsføring

Dette samtykket må være innhentet før en sender ut reklamen. Forespørselen om samtykke kan ikke rettes i en e-post, men må innhentes via bedriftens hjemmeside eller lignende.

Det stilles en rekke vilkår til hvordan et gyldig samtykke skal innhentes. Formålet er at den som samtykker skal være klar over hva han samtykker til og rekkevidden av samtykket. Samtykket må være uttrykkelig ved at forbrukeren foretar aktiv handling, som for eksempel å krysse av i et felt på bedriften hjemmeside. Samtykket må kunne trekkes tilbake når som helst.

Mindreårige under 15 år kan ikke samtykke til å motta markedsføring.

3. Det eksisterer et kundeforhold mellom avsender og mottaker

Dersom en har informert sin kunde om at man vil sende elektronisk markedsføring, kan en markedsføre egne produkter eller tjenester innenfor samme område som kundeforholdet bygger på.

Hva som anses som et kundeforhold i lovens forstand er det gitt eksempler på i Forbrukerombudets retningslinjer:

 • «Løpende avtaleforhold hvor det er nødvendig for kundepleien med en
  viss kommunikasjon partene imellom, for eksempel abonnementer,
  kontoavtaler, forsikringsavtaler, serviceavtaler, avtale om fast bidrag til
  ideelle organisasjoner/fast giveravtale, medlemskap og bonuskortordninger.
 • Kjøp av større gjenstander, typisk kapitalvarer hvor det gjerne følger
  med serviceavtaler.
 • Gjentatte kjøp av billige forbruksartikler innen korte tidsrom. Som
  eksempel kan nevnes kjøp av mobile innholdstjenester hvor kundeforhold
  anses å foreligge dersom forbrukeren har kjøpt tre enkelttjenester
  i løpet av 30 dager eller vært påmeldt en abonnementstjeneste
  sammenhengende i 30 dager.»

Et enkeltkjøp av en billig forbruksartikkel vil som regel ikke være nok til at et kundeforhold anses etablert. Videre må kundeforholdet anses å opphøre når en løpende avtale eller et medlemskap opphører. Det samme gjelder dersom en serviceavtale løper ut eller det har gått så lenge siden kunden gjorde sitt siste kjøp at det ikke lenger er naturlig med kontakt mellom kjøper og selger. Det kan ikke stilles som en betingelse for et kjøp at kunden aksepterer å motta reklame.

Få kvalifisert bistand

Vi har bred erfaring innen markedsrett, og bistår gjerne din bedrift med råd innen dette fagområdet. Vi bistår også med tvisteløsning både overfor Forbrukerombudet, i Næringslivets konkurranseutvalg og i domstolsapparatet.

 • Les mer om markedsrett på vår hovedside om markedsrett.

Vi bistår klienter over hele landet.

Espen Juul Haugan

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!
Våre advokater