Markedsrådet

Markedsrådet er en statlig myndighet og avgjør blant annet klager på markedsføring som har vært forsøkt løst gjennom forhandlinger hos Forbrukerombudet.

07/01/2018

Markedsrådet er et forvaltningsorgan som har som oppgave å avgjøre klager på antatte overtredelser av markedsføringsloven. Markedsrådets avgjørelser kan ikke påklages administrativt, men kan bringes for domstolene.

Les mer om markedsrett på vår hovedside om markedsrett.

Vi bistår klienter over hele landet.

Espen Juul Haugan

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!
Våre advokater