Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Sammenligning av konkurrenters produkter

I næringslivet er det ikke så utbredt at konkurrenter sammenligner hverandres produkter i egne reklamekampanjer for å fremheve kvalitetene og egenskapene ved egne produkter.

Når dette likevel skjer kan en markedsaktør bruke konkurrentens varemerker og andre kjennetegn selv om dette normalt ikke vil være tillatt etter varemerkeloven.

Sammenligning av konkurrenters produkterÅpningen skyldes et EU-direktiv om villedende og sammenlignende reklame (Direktiv 2006/114/EC), som er innlemmet i norsk rett gjennom forskriften om sammenlignende reklame.

Sammenlignende reklame i næringslivet er likevel strengt regulert og må, for å være lovlig, være i samsvar med vilkårene i forskriftens § 3, jf direktivets artikkel 4.

Det er særlig viktig at reklamen ikke er villende, at den er objektiv, at påstandene som fremsettes i reklamen er etterprøvbare, at den ikke skaper forveksling med konkurrentens produkter eller kjennetegn, og at den ikke utnytter goodwillen som ligger i konkurrentens varemerker.

Dersom et av vilkårene ikke er til stede kan reklamen være i strid med forbudet mot anvendelse av villedende forretningsmetoder i markedsføringsloven § 26.

Erstatningsansvar

Domstolene fører kontroll over anvendelse av denne bestemmelsen. Overtredelser kan medføre erstatningsansvar.

NKU

Næringslivets konkurranseutvalg (NKU), som er et selvdømmeorgan opprettet av næringsdrivende, kan også på forespørsel fra en part avgi rådgivende uttalelser når det får spørsmål om sammenlignende reklame er i strid med markedsføringsloven § 26.

Uttalelsene fra NKU legges betydelig vekt på i domstols praksis, og prosessen er rimeligere enn domstolsbehandling.

Ta kontakt med Codex dersom din bedrift har spørsmål om sammenlignende reklame. Vi har god og lang erfaring med det.

  • Les mer om markedsrett på vår hovedside om markedsrett.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

X

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.