Rema 1000 krenket Big Horns rettigheter

I en fersk uttalelese fra Næringslivets Konkurranseutvalg ble Rema 1000s design og logoer for produktlinjen «Steak House» funnet å være i strid med restaurantkjeden «Big Horn Steak House» sine rettigheter.

03/01/2018

NKU fant at selv om en design og logo i utgangspunktet består av generiske elementer, kan den individuelle utforming ha vern etter markedsføringsloven. Begge benyttet logoer basert på typiske ”western”-elementer.

Det ble lagt vekt på at Big Horn hadde markedsført sin identitet gjennom 25 år, og videre at Rema 1000 kunne markedsført sin produktlinje på en måte som tydeligere skilte seg fra Big Horns uten at det måtte gå ut over ”western”-profilen.Etter dette ble Rema 1000 funnet å ha opptrådt i strid med god forretningsskikk etter markedsføringsloven § 25.

Vi bistår klienter over hele landet.

Espen Juul Haugan

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!
Våre advokater