Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Prisløfter i markedsføring

Bruk av prisgarantier, prisløfter og påstander om at en er billigst er saker som ofte havner hos Forbrukerombudet etter klager fra konkurrenter.

Markedsrådet har i en sak fra desember 2008 tatt stilling til markedsføringen til den tyske byggkjeden Bauhaus etter at deres annonsering ble klaget inn av Coop Norge AS.

Bauhaus fikk i denne saken medhold i Markedsrådet i at deres prisløfte i annonsering ikke var villedende og i strid med markedsføringslovens §§ 2 og 3. I brosjyrer, kundeaviser og på internett hadde Bauhaus reklamert med et «lavprisløfte» som gikk ut på bl.a.:

  • At de alltid forsøkte å være best på pris
  • At de hadde en «prispatrulje» som jevnlig sjekket konkurrentenes priser
  • At de alltid satte ned prisene dersom de oppdaget at de er for høye i forhold til konkurrentenes priser
  • At dersom kunden fant et identisk produkt til lavere pris hos en konkurrent så tilbød Bauhaus produktet til den lavere pris med tillegg av et prisavslag på 12 %.

Må kunne dokumenteres

Markedsrådet har i tidligere saker uttalt at reklameutsagn om å være «billigst», «rimligst» og tilsvarende formuleringer må anses villedende og urimelige etter markedsføringsloven dersom annonsøren ikke kan dokumentere at utsagnene er riktige. Hovedspørsmålet i saken var om lavprisløftet måtte forstås som en «billigstpåstand» som utløste krav om dokumentasjon om at påstanden var riktig.

Markedsrådet kom til at en gjennomsnittsforbruker som leste annonseteksten ikke ville oppfatte prisløftet som en påstand om at Bauhaus alltid var billigst. Rådet kom til at annonsenteksten ikke gav uttrykk for annet enn det den faktisk lovet; at Bauhaus ville forsøke å være best på pris, og at de hadde ordninger som skulle ivareta dette målet, bl.a. ved prispatrulje og prisavslag på 12 %.

Det er her en hårfin balansegang mellom lovlig og ulovlig innhold for denne typen annonser, og hver annonse må vurderes for seg. Vi anbefaler derfor bedrifter som har planer om lignende markedsføring om å søke juridisk veiledning ved utforming av annonsering, slik at en sikrer at markedsføringsloven overholdes.

Publisert 18.12.2008 av Sindre Kvammen

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

X

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.