Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Bistandsavtalene (SSA-B og SSA-B enkel)

Disse avtalene er ment for å regulere fagarbeid som ytes av eksterne konsulenter som stiller IT-ekspertise og kapasitet til disposisjon for en klient for kortere oppdrag. Avtalene er myntet på å regulere utviklingsoppgaver, og gir mulighet for å håndtere endringer.

BIstandsavtalerDe er tidsbegrensede, har øvre prisrammer, og kan brukes i kombinasjon med andre avtaler mellom partene, eksempelvis etter at garantiperioden i henhold til en utviklingsavtale har utløpt, og kunden fortsatt har behov for bistand fra software-leverandøren.

B enkel

Det finnes en større og en enklere variant (B enkel) av avtalene. Hovedforskjellen mellom den større og enklere varianten er at den første har separate bilag hvor man skal detaljregulere den type bistanden man skal yte og øvrige spesifikke vilkår knyttet til bistanden, mens i den enklere er bistanden beskrevet i hovedteksten, og øvrige bestemmelser er følgelig tilpasset til det. Den enkle avtalen passer best i tilfeller hvor bistanden er klart avgrenset.

SSA-B avtalene har en innsatsforpliktelse men ikke resultatforpliktelse.  Kunden skal være premissleverandør, og konsulenten en samarbeidspartner.  Avtalen krever gode rapporteringsrutiner samt en jevnlig oppfølging fra kunden.

  • Les mer om IT på vår hovedside om IT.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

X

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.