Bistandsavtalene (SSA-B og SSA-B enkel)

Disse avtalene er ment for å regulere fagarbeid som ytes av eksterne konsulenter som stiller IT-ekspertise og kapasitet til disposisjon for en klient for kortere oppdrag. Avtalene er myntet på å regulere utviklingsoppgaver, og gir mulighet for å håndtere endringer.

23/08/2018

De er tidsbegrensede, har øvre prisrammer, og kan brukes i kombinasjon med andre avtaler mellom partene, eksempelvis etter at garantiperioden i henhold til en utviklingsavtale har utløpt, og kunden fortsatt har behov for bistand fra software-leverandøren.

B enkel

Det finnes en større og en enklere variant (B enkel) av avtalene. Hovedforskjellen mellom den større og enklere varianten er at den første har separate bilag hvor man skal detaljregulere den type bistanden man skal yte og øvrige spesifikke vilkår knyttet til bistanden, mens i den enklere er bistanden beskrevet i hovedteksten, og øvrige bestemmelser er følgelig tilpasset til det. Den enkle avtalen passer best i tilfeller hvor bistanden er klart avgrenset.

SSA-B avtalene har en innsatsforpliktelse men ikke resultatforpliktelse. Kunden skal være premissleverandør, og konsulenten en samarbeidspartner. Avtalen krever gode rapporteringsrutiner samt en jevnlig oppfølging fra kunden.

  • Les mer om IT på vår hovedside om IT.

Vi bistår klienter over hele landet.

Espen Juul Haugan

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!
Våre advokater