• Hovedside>
  • IT>
  • Mulig suspensjon av Privacy Shield fra 1. september

Mulig suspensjon av Privacy Shield fra 1. september

EU-parlamentet vedtok 26.06.18 en resolusjon hvor de initierer supensjon av Privacy Shield-avtalen, fra 1. september, hvis USA da ikke overholder avtalen.

05/07/2018

Cloud Act

Bakgrunnen er blant annet at USA ikke har forbedret tidligere mangler i forhold til ordningen med Privacy Shield, men tvert i mot har vedtatt Cloud Act, som gir amerikanske myndigheter tilgang til personopplysninger som amerikanske selskaper har lagret i Europa.

Alvorlige konsekvenser

Det er p.t. oppført nærmere 3 000 amerikanske selskaper på Privacy Shield-listen. Det er vår erfaring at svært mange foretak i Norge og i EU bruker selskapene som databehandlere. Konsekvensen av suspensjon vil være alvorlige: Blir Privacy Shield suspendert, vil det ikke være anledning til å bruke dem som databehandlere. Det gjenstår å se hvordan USA og selskapene vil forholde seg til dette. Det er å håpe at man raskt finner en løsning på dette, ellers må mange behandlingsansvarlige bytte til europeiske databehandlere.

Europaparlamentets beslutning finner du her, den viktigste konklusjonen fremgår av punkt 35.

Vi bistår klienter over hele landet.

Espen Juul Haugan

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!
Våre advokater