Identitetstyveri

Identitetstyveri er et stadig økende problem i Norge. Slike tyverier oppleves som svært belastende for den som blir utsatt for det.

03/02/2020

Utgifter og økonomisk tap

Et identitetstyveri kan påføre deg utgifter og økonomisk tap i form av at det kan bli rettet krav mot deg fra ukjente kreditorer for varer og tjenester du ikke har mottatt. I verste fall kan identitetstyveri medføre at krav kan gå til inkasso, at det blir foretatt tvangsutlegg, og du kan få betalingsanmerkninger som det kan ta år å rydde opp i.

Dersom du har vært utsatt for et identitetstyveri vil du kunne ha krav på å bli holdt fri for ansvar for uautorisert kreditt som er tatt opp og brukt i ditt navn. Typiske slike kreditter er forbrukslån, kredittkort og salgskreditt. Det forekommer også at vanlige brukskonti misbrukes.

Hva kan du gjøre selv?

  • Anmelde forholdet til Politiet. Det viktigste du kan gjøre ved et id-tyveri, er å anmelde forholdet til politiet.
  • Meld fra til alle de tre kredittsjekkselskapene: AAA Soliditet, Experian og Dun&Bradstreet. Meld fra til disse tre så snart du får kjennskap til eller mistenker identitetstyveri. Dette forhindrer at det opprettes ytterligere kredittsjekker på deg.
  • Legg inn sperre på adresseendring hos Posten. På denne måten har du har kontroll over posten din.
  • Ta kontakt med kjente kreditorer, og si fra om at du har vært utsatt for misbruk og id-tyveri.

Prøve din ID-tyveri sak for retten? Les mer i denne artikkelen om blant annet:

  • Hvordan blir sakene fulgt opp?
  • Hvordan blir sakene behandlet av retten i praksis?

Få hjelp til å bekjempe og rydde opp

Alle identitetstyveri må håndteres individuelt og på riktig måte for at du skal slippe å bli skadelidende dersom noen misbruker identiteten din.

Etter at ytterligere misbruk er forhindret begynner den vanskelige delen av jobben. Å bestride de ulike kravene som er kommet inn mot deg kan oppleves som vanskelig og møysommelig. Mange opplever at det er vanskelig å bli trodd. Det kan derfor være nyttig å la seg bistå av en advokat som vet hvordan man skal gå frem, og hvordan man skal argumentere.

Vi bistår klienter over hele landet.

Espen Juul Haugan

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!
Våre advokater