IKT-avtaler

IT-selskaper som utvikler programvare etter oppdrag fra andre med grensesnitt for bruk med datamaskin, mobil eller internett, må være bevisste på to fundamentale ting før de setter i gang med slikt arbeid.

26/07/2016

For det første er det alltid best å ha en kontrakt med oppdragsgiveren før man begynner med utviklingen av programvaren for å unngå senere tvister omkring hva partene har eller ikke har avtalt. Ofte vil det bare foreligge en bestilling samt sparsom e-post kommunikasjon om prosjektet og pris, og partene kan ha ulike oppfatninger om resultater, omfang og rettigheter.

Hva avtalen må inneholde

En avtale skal i det minste ta for seg en fyldig beskrivelse av funksjonaliteten og design av programmet, endringer i programmet, testing, retting av feil, godkjenning, installasjon, dato for levering, pris, betaling, rettigheter, i tillegg til mer eller mindre standard bestemmelser om mangler/mislighold, oppsigelse, tvisteløsning mm. Dersom oppdragsgiveren har IT-kompetanse, og skal bidra til programvareløsningen, kan programvarebeskrivelsen være mindre detaljert, og utfylles underveis i prosessen.

For det andre må man alltid tenke nøye gjennom hvilke immaterielle rettigheter til programvaren IT-selskapet vil beholde. Når man avtaler at programvarens opphavsrett overdras fullt ut til oppdragsgiveren blir IT-selskapets muligheter for gjenbruk av deler av programmet være vesentlig innskrenket, og bare fri kildekode vil kunne utnyttes uten samtykke fra oppdragsgiveren.

Det brukes i dag forskjellige typer standardkontrakter (Dataforeningen, IKT Norge, Difi) for utvikling av programvare. I noen av dem får oppdragsgiveren alle rettighetene til resultatene og kildekoden; i andre beholder leverandøren enkelte rettigheter.

IT-selskaper vil ofte ha et ønske om å lage nye versjoner av programvaren, eller nye programmer basert på utviklede løsninger. I så fall er det viktig å kontraktsregulere rettighetene selskapet skal ha for å benytte deler av den utviklede kildekoden til å skape lignende softwareprogrammer i fremtiden.

I Codex har vi lang erfaring med IKT kontrakter. Ta kontakt med oss i dag for en samtale.

  • Les mer om IT på vår hovedside om IT.

Vi bistår klienter over hele landet.

Espen Juul Haugan

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!
Våre advokater