Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Piratkopiering

Til stadighet avdekkes salg av piratkopierte produkter i Norge, både i butikker og gjennom internett. Piratkopierte merkevarer fører til at de respektive varemerker taper tillitt og renommé i markedet. Piratkopierte produkter fører dessuten til tapt omsetning som følge av at kunden i stedet kjøper etterligningen, og et tap for kunden som får et mindreverdig produkt.

KopieringPiratvern etter varemerkeloven:

Etter varemerkelovens § 4 kan den som innehar rettighetene til et varemerke forby andre å markedsføre og selge produkter som bruker kjennetegn som er til forveksling likt merket.

Dette rammer både identiske varemerker og lignende merker. Som regel gjelder dette bare for varer som er av samme slag som originalproduktet. Enkelte varemerker vil likevel anses så sterke at de har et utvidet vern og gjelder for alle typer varer, jf vml. § 6.

Piratvern etter markedsføringsloven:

Etter markedsføringslovens § 30 har man vern mot at andre benytter etterlignende kjennetegn, produkter, kataloger, reklamemidler eller andre frembringelser på en slik måte at det må anses som en urimelig utnyttelse av en annens innsats eller resultater og fører med seg fare for forveksling.

Stans og erstatning:

På grunn av bevishensyn er det viktig å handle raskt. En domstol kan beordre midlertidig forføyning med stans av salg og markedsføring av piratproduktene, og beslutte at de piratkopierte produktene skal inndras. Dersom man har mistanke om at det foregår utstrakt piratvirksomhet, kan også tollvesenet kobles inn for å stanse import av piratprodukter.

Er dine produkter blitt kopiert?

Codex Advokat har lang er faring med å bistå i saker som gjelder piratkopier. Vi bistår ved alle trinn i prosessen; fra bevissikring og etterforskning via stans og forbud mot videre salg og markedsføring til etterfølgende erstatningskrav.

Vi kan tilby rask og effektiv bistand til faste priser basert på oppdragets art og omfang over hele landet.

Codex Advokat Oslo AS er medlem av Norwegian Anti Conterfeiting Group (NACG), som driver aktivt i kampen for å stanse og forhindre piratkopiering og omsetning av piratkopierte produkter.

Les mer om varemerker på vår hovedside om varemerke.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.