Hva gjør du ved produktetterligning?

En dame prater i telefonen. Foto

Dersom du har utviklet et suksessfullt produkt, medfører dette en risiko for at konkurrenter vil utnytte innsatsen du har lagt inn i produktutviklingen, ved å kopiere- eller etterlikne produktet ditt.

20/09/2022

Hva anses som en ulovlig produktetterlikning?

Siden hovedregelen er fri konkurranse er ikke all produktetterlikning ulovlig. Markedsføringsloven særlig § 30, setter spesifikke vilkår for hva som anses som en ulovlig produktetterlikning.

Det må foreligge en urimelig utnyttelse av andres innsats eller resultater. En ulovlig produktetterligning vil som hovedregel medføre forvekslingsfare hvor etterlikner vil kunne snylte på den goodwill og markedsopparbeidelse som er gjort for det opprinnelige produktet.

Hvis du på forhånd har beskyttet produktet ditt gjennom registreringer og avtaler, vil en tvist være lettere, raskere og mer kostnadseffektivt.

Slike registreringer vil kunne inkludere varemerkeregistreringer, patentregistreringer og designregistreringer. Samtidig bør man gjøre spesifikke tiltak for å beskytte bedriftshemmeligheter.

Hva bør du gjøre om noen etterligner produktet ditt?

Dersom noen etterligner produktet ditt, bør du reagere raskt. Passivitet kan føre til at et senere krav ikke vil føre frem. Dette kan også være tilfellet ved registrerte rettigheter. Videre kan sen reaksjon føre til at andre konkurrenter legger seg tett opp til ditt produkt, som vil ytterligere vanne ut din markedsposisjon.

Ved kritiske situasjoner hvor en umiddelbar stans er påkrevd vil det være aktuelt å vurdere en såkalt midlertidig forføyning til domstolene. I særlige tilfeller kan man her få en midlertidig forføyning for stans av salg og markedsføring, uten at motparten på forhånd har fått anledning til å uttale seg.

Man kan også få «tollforføyninger», hvor tollmyndighetene instrueres til å løpende vurdere hvorvidt det importeres kopiprodukter som krenker immaterielle rettigheter.

Der hvor skadeelementet ikke er svært tidskritisk, vil alminnelig søksmål være den praktiske fremgangsmåten. Man vil da typisk kreve stans av salg, stans av markedsføring, destruering samt erstatning for krenkelsen. Forut for søksmål må man imidlertid sende et kravbrev til motparten hvor kravet tilkjennegis.

En klage til Næringslivets Konkurranseutvalg er et mildere og mindre ressurskrevende tiltak som kan vurderes, dog avhengig av type krenkelse.

Hvilken betydning har produktbransjen?

Selv om det er lov å la seg inspirere av andres produkter for å utvikle nye produkter, er det ikke tillatt å utnytte andres innsats i strid med god forretningsskikk. Hvorvidt en etterligning vil regnes som urimelig, kommer blant annet an på hvor like produktene er, og hvilke variasjonsmuligheter som foreligger.

Variasjonsplikten vil variere fra de forskjellige bransjer. Det er for eksempel generelt mer akseptert å legge seg tett opp til konkurrenters produkter i forbindelse med mote og designprodukter. For funksjonelle elementer eller produkter gjelder det særlige regler.

Hva gjør våre advokater for deg?

Vi håndterer produktetterlikningssaker i alle bransjer, både nasjonalt og internasjonalt. Vi har eksempelvis hatt saker innenfor klær, sko, smykker, møbler, sportsutstyr, matvarer, teknologi, elektronikk, software, industri og farmasi.

Gjelder det tvister over landegrenser, så har vi også et solid nettverk av håndplukkede spesialister i ulike land som er klare til å bistå, både i Europa, USA og Asia.

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål eller ønsker en uforpliktende samtale.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat hedda

Vi bistår klienter over hele landet.

Espen Juul Haugan

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!
Våre advokater