Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Blitt piratkopiert? Her er hva du bør gjøre

I følge en ny undersøkelse fra EU Intellectual Property Office (EUIPO) er ca. 6,8 % av importerte varer til Europa piratkopier. Dette tilsvarer 121 milliarder euro per år. Undersøkelsen viser også at det importeres flere piratkopier hvert år.

I denne artikkelen får du svar på:

Hvordan påvirker piratkopiering næringsdrivende?

Immaterielle rettigheter har ofte store verdier for bedrifter. Piratkopiering kan dermed få store, økonomiske konsekvenser for originalprodusenten. Undersøkelsen fra EUIPO viser at næringsdrivende i EU taper omtrent 56 milliarder euro hvert år kun på direkte tapte salg av originalproduktene.

I undersøkelsen kommer det også frem at blant de vanligste kopiproduktene er:

  • klær og tilbehør
  • leker
  • klokker
  • smykker
  • musikk
  • film
  • software
  • kjøretøy
  • maskiner

Les mer om produktetterligning.

Hvordan kan du beskytte dine immaterielle rettigheter mot piratkopiering?

Det finnes flere måter å beskytte produktet sitt mot piratkopiering på. Det er viktig å registrere de immaterielle rettighetene som kan registreres. Dette gjelder spesielt varemerker, design og oppfinnelser.  I tillegg til registreringer, kan man også beskytte rettighetene sine gjennom gode avtaler.

Ved å beskytte rettighetene dine vil en eventuell tvist ofte være raskere og billigere.

Tollforføyning

Man kan be retten om å opprette en midlertidig tollkontroll. Dette gjøres via en midlertidig forføyning hvor retten pålegger tollmyndighetene å avdekke kopivarer. Tollvesenet vil da måtte kontrollere alle varene som er mottatt til tollbehandling som omfattes av rettens kjennelse. Dersom varer blir tilbakeholdt, blir tingretten, rettighetshaveren og importøren varslet, og rettighetshaveren vil da kunne reise søksmål mot importøren. Dette må imidlertid gjøres innen en frist gitt av Tollvesenet, som ofte er på noen få uker.

Søknad til Tollvesenet

Et alternativ til tollforføying er å søke bistand fra Tollvesenet til å avdekke piratkopier. Dette kan gjøres ved å sende inn en søknad, som vil være gyldig i ett år av gangen. Dersom Tollvesenet oppdager varer som kan tilsvare et brudd på rettighetshaverens immaterielle rettigheter, vil rettighetshaveren bli varslet slik at han kan forfølge et krav mot importøren. Dersom forhandlinger ikke fører frem, vil rettighetshaveren få 10 dager fra han mottar et varsel fra Tollvesenet, til å skaffe rettens kjennelse for videre tilbakeholdelse av kopiproduktene.

Hva bør du gjøre dersom du oppdager at du har blitt kopiert?

Dersom du oppdager at noen har kopiert produktet ditt, bør du handle raskt. Passivitet kan føre til at et senere krav ikke vil føre frem.

Som hovedregel er det tillatt for aktører på markedet å la seg inspirere av, og utnytte andres innsats og resultater. Det er imidlertid ikke tillatt å selge kopiprodukter. Dersom noen selger kopier av ditt produkt, kan dette tilsvare en krenkelse av markedsføringsloven §§ 25 og 30.

Man kan likevel ikke regne med å kunne være alene om et produkt for ubegrenset tid. Vernet under markedsføringsloven vil svekkes over tid. Videre vil patentregistreringer og designregistreringer kun være gyldig i et begrenset antall år. En varemerkeregistrering kan derimot potensielt fornyes så mange ganger man vil.

Hvordan kan Codex Advokat hjelpe deg?

Vi har et eget team som jobber med strategisk rådgivning og rettighetssikring i forkant av produktlanseringer, og forhandlinger og tvisteløsning i etterkant dersom noen kopierer dine immaterielle rettigheter. Vi har også lang og bred erfaring med toll-, og piratkopieringssaker.

Vi har løpende ulike typer kopisaker i domstolene. Gjelder det tvister over landegrenser, så har vi også et solid nettverk av håndplukkede spesialister i ulike land som er klare til å bistå, både i Europa, USA og Asia.

Har du spørsmål vedrørende beskyttelse av ditt produkt eller er havnet i en konflikt, så ta gjerne kontakt med oss.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.