Hva bør du gjøre ved piratkopiering?

To menn sitter og går over kontrakter. Foto

Rundt 6% av importerte varer til Europa er piratkopier, noe som tilsvarer en verdi på rundt 119 milliarder euro per år. Dette tallet gjenspeiler kun tollbeslag av piratkopier, i tillegg kommer omsetning på internett og lokalt produserte kopivarer. Piratkopiering påfører næringsdrivende store tap. Har din virksomhet blitt utsatt for piratkopiering, eller vil du hindre at det skjer? Se våre tips nedenfor.

19/04/2023

Hva er piratkopiering?

Piratkopiering er bevisst etterligning av et varemerke, et opphavsrettslig beskyttet verk, et design eller et patent. Slike rettigheter kalles «immaterielle rettigheter», også kjent som IPR («Intellectual Property Rights»).

Hvordan påvirker piratkopiering næringsdrivende?

Immaterielle rettigheter gir innehaver en enerett til produksjon og salg, og kan derfor representere svært store verdier for bedrifter. Piratkopiering kan dermed få store, økonomiske konsekvenser for originalprodusenten. Næringsdrivende i EU taper årlig over 50 milliarder euro som en direkte følge av tapt salg av deres originalprodukter. Piratkopier kan også innebære en risiko for forbrukeres sikkerhet og helse når for eksempel medisiner, leker og reservedeler til bil ikke produseres i henhold til anerkjente sikkerhetsstandarder.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg:

Vi bistår deg i alle spørsmål du måtte ha knyttet til immaterielle rettigheter og piratkopiering.

EUIPO (European Union Intellectual Property Office) undersøker sammen med OECD med jevne mellomrom handelen med kopivarer fra et europeisk ståsted.

Rapporten «Global Trade in Fakes – A Worrying Threat» (juni 2021) viser at omfanget av piratkopier som er blitt beslaglagt av europeiske tollmyndigheter er relativt stabilt de senere år, men med en klar økning under pandemien.

Av rapporten kommer det frem at sko topper listen over kopierte produkttyper, etterfulgt av:

 • Klær
 • Skinn- og lærvarer
 • Elektronikk
 • Parfymeartikler
 • Kosmetikk

Tollbeslag av falske parfymer og kosmetikk doblet seg mellom 2016 og 2019. Det samme gjelder leker og spill.

Nedenfor finner du andre produktkategorier som er utsatt for kopiering:

 • Klokker
 • Smykker
 • Musikk
 • Film
 • Software
 • Kjøretøy
 • Maskiner

Hvordan kan du beskytte dine immaterielle rettigheter mot piratkopiering?

Det er flere ting du kan gjøre for å forebygge piratkopiering.

En god start er å klarlegge hvilke immaterielle rettigheter din bedrift har, og i hvilken grad de er sentrale for drift og inntekter på kort og lenger sikt.

Deretter er det viktig å registrere de immaterielle rettighetene som kan registreres. Dette gjelder spesielt varemerker, design og oppfinnelser. I tillegg til registreringer, kan man også beskytte rettighetene sine gjennom gode avtaler.

Skaff deg oversikt og ta kontroll over din bedrifts immaterielle rettigheter før det er for sent.

Ved å beskytte rettighetene dine vil du stå sterkere ved et eventuelt inngrep, og tvister vil ofte kunne løses raskere og billigere.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg:

Vi hjelper deg med å registrere varemerker og andre dine immaterielle rettigheter slik at du unngår å bli piratkopiert.

Tollforføyning

Man kan be domstolene om å opprette en midlertidig tollkontroll. Dette gjøres i form av en midlertidig forføyning etter tvisteloven § 34-7, hvor retten pålegger tollmyndighetene å avdekke kopivarer. Tolletaten vil da måtte kontrollere alle varene som er mottatt til tollbehandling som omfattes av rettens kjennelse. Dersom varer blir tilbakeholdt, blir tingretten, rettighetshaveren og importøren varslet, og rettighetshaveren vil da kunne reise søksmål mot importøren. Dette må imidlertid gjøres innen en frist gitt av Tolletaten, som ofte er på noen få uker.

Søknad til Tolletaten om bistand

Dersom tollmyndighetene på eget initiativ avdekker kopivarer – eller du som rettighetshaver har mistanke om brudd på dine rettigheter – er det mulig å søke om bistand fra tollmyndighetene (vareførselsloven kapittel 10). Dette kan gjøres ved å sende inn en elektronisk søknad, og en søknad godkjennes for ett år av gangen. Ved tilbakehold av varer vil rettighetshaver få et varsel med en frist for å undersøke varene og avklare hva som skal gjøres videre.

Rettighetshavere med vedtak om bistand fra Tolletaten kan benytte seg av reglene om forenklet ødeleggelse av kopivarer (vareførselsloven § 10-7) og småforsendelser (vareførselsloven § 10-8).

Dersom importøren aktivt motsetter seg at piratkopiene destrueres, vil det kunne bli nødvendig å reise inngrepssøksmål for å forhindre at varene frigis til importøren.

ⓘ 
Tollmyndighetene kan hjelpe til med å avdekke import av kopiprodukter.

Våre advokater bistår deg i vurderingen av hvilke tiltak som passer best for din bedrift.

Hva bør du gjøre dersom du oppdager at du har blitt piratkopiert?

Dersom du oppdager at noen har kopiert produktet ditt, bør du handle raskt. Passivitet kan føre til at et senere krav ikke vil føre frem.

ⓘ 
Har ditt produkt blitt piratkopiert?

Vi bistår deg gjennom hele den juridiske prosessen, slik at du får en bekymring mindre.

Husk at det som utgangspunkt er tillatt å la seg inspirere av og utnytte andre aktørers innsats og resultater, så lenge man ikke krenker immaterielle rettigheter, som for eksempel et design eller patent. Det er imidlertid ikke tillatt å selge rene kopiprodukter. Dersom noen selger kopier som kan forveksles med ditt produkt, kan dette være i strid med markedsføringsloven §§ 25 og 30.

Man kan likevel ikke regne med å kunne være alene om et produkt for ubegrenset tid. Vernet under markedsføringsloven vil svekkes over tid. Videre vil patentregistreringer og designregistreringer kun være gyldig i et begrenset antall år. En varemerkeregistrering kan derimot potensielt fornyes så mange ganger man vil.

Hva gjør våre advokater for deg?

Vi har et eget team som jobber med strategisk rådgivning og rettighetssikring i forkant av produktlanseringer, og forhandlinger og tvisteløsning i etterkant dersom noen kopierer dine immaterielle rettigheter. Vi har også lang og bred erfaring med toll- og piratkopieringssaker.

Vi har løpende ulike typer kopisaker i domstolene. Gjelder det tvister over landegrenser, så har vi også et solid nettverk av håndplukkede spesialister i ulike land som er klare til å bistå, både i Europa, USA og Asia.

Har du spørsmål vedrørende beskyttelse av ditt produkt, eller er havnet i en konflikt, så ta gjerne kontakt med oss.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat hedda

Vi bistår klienter over hele landet.

Espen Juul Haugan

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!
Våre advokater