Operativ patentporteføljehåndtering

Det oppstår raskt et behov for bistand i å håndtere patentporteføljen når antall patentsøknader øker.

09/04/2016

Codex Advokat Oslo AS tilbyr, gjennom vårt samlokaliserte samarbeid med Leogriff AS, operativ håndtering av patentporteføljer som strukturering av porteføljedata, oppfølging av tidsfrister, ordne formalia, tolke kryptiske uttalelser fra patentmyndighetene og gi anbefalinger om hvorvidt man bør gå videre i søknadsprosessen basert på disse.

Vi kan også være med å bistå i den interne prosessen med å identifisere potensielle patentsøknader gjennom regelmessig gjennomgang av R&D-aktiviteter og diskusjoner med nøkkelpersoner.

  • Les mer om patent på vår hovedside om patent.

Vi bistår klienter over hele landet.

Espen Juul Haugan

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!
Våre advokater