Etterligning av produktemballasje

I sak 7/2019 vurderer Næringslivets konkurranseutvalg hvorvidt Fjordbox AS (innklagde) sin emballasje for produktet SUKKR Gull, er en ulovlig etterligning av Funksjonell Mat AS (klager) sin emballasje for det tilsvarende produktet Sukrin Gold.

18/12/2022

Markedsføringsloven § 30

Klagers primære standpunkt er at emballasjen utgjør en ulovlig etterligning etter mfl. § 30. For at bestemmelsen skal komme til anvendelse må det foreligge et etterlignende produkt, som utgjør en urimelig utnyttelse av en annens innsats eller resultater og hvor etterligningen vil medføre en fare for forveksling. Vilkårene bærer preg av skjønnsmessige helhetsvurderinger hvor totalinntrykket er avgjørende.

Partenes anførsler

Klager mente at innklagede i sine designvalg ligger så tett opp til deres design at det må anses som en urimelig utnyttelse av den markedsledende posisjonen de har opparbeidet seg. Fargevalg, navn, forpakning og bruk av skje som element i designet er alle momenter klager mente tilsvarte en etterligning.

Innklagede hevdet imidlertid at det er store forskjeller mellom produktenes emballasje, og at de likheter som foreligger ikke er beskyttet da de ikke er originale for klager selv. Eksempelvis valg av forpakning som i følge innklagede er typisk for «supermat»-segmentet.

Næringslivets konkurranseutvalg var enstemmig

Utvalget var enig i at emballasjene har likheter. Blant annet den sorte bakgrunnen på emballasjen og bruken av gullfarge på ordene «Gull» og «Gold» gjør at emballasjene har likhetstrekk. NKU poengterte at man har en plikt til å utnytte de variasjonsmuligheter som finnes. Likevel mente NKU at totalinntrykket av de to produktene er forskjellig, da forskjellene er mer fremtredende enn likhetene.

Innklagede er ved utformingen av emballasjen «tro mot sin designlinje» og emballasjen gir dermed inntrykk av å være inspirert av eget sortiment. For at det skal foreligge en etterligning må kopifrembringelsen være utformet med originalfrembringelsen som inspirasjon eller forbilde. I tillegg til at uttrykket på innklagdes emballasje er mer moderne, enklere og renere, mente NKU at klagers kjennetegn også er egnet til å skille produktene.

Et sentralt poeng for NKU var at bruken av gulltema på emballasjen i seg selv ikke er særlig originalt for det produktet det er tale om. En part kan ikke påberope seg vern for originalitet hvor ens eget produkt ikke selv er særpreget og originalt.

Ettersom helhetsinntrykket av emballasjene er ulikt, foreligger det heller ingen fare for forveksling. NKU konkluderte dermed med at det ikke foreligger en ulovlig etterligning av produktemballasjen. Klager fikk ikke medhold i sin påstand verken etter mfl. § 30 eller etter generalklausulen i mfl. § 25, som klager også hevdet kom til anvendelse.

Hvilken betydning har saken?

NKU fremhever i saken betydningen av originalitet i originalfrembringelsen. Selv om flere elementer ved to ulike produkter kan ligne hverandre er det ikke nødvendigvis tale om en etterligning. Det er totalinntrykket som er avgjørende for hvorvidt et tilfelle omfattes av lovens reguleringer.

Les hele saken her (NKO sin hjemmeside).

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at vi ikke har prosedert saken.

Codex Advokat bistår deg i etterligningssaker

Vi har god erfaring med produktetterligning, og bistår gjerne din bedrift med tvisteløsning både overfor Forbrukerombudet, i Næringslivets konkurranseutvalg og i domstolsapparatet.

Vi bistår klienter over hele landet.

Espen Juul Haugan

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!
Våre advokater