Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Overføring av opphavsretten?

I henholdt til åndsverksloven § 39 er fritt frem for opphavsmannen å overføre opphavsretten til et åndsverk til en annen. Merk dog at dette ikke gjelder de ideelle rettigheter jf.  åndsverkloven § 3.

Det er således fullt mulig for opphavsmannen å selge sine rettigheter helt eller delvis til andre, for eksempel rettighetene til en bok.

For å unngå tvister i etterkant av overføring, så anbefales det at man utarbeider skikkelig avtaler som regulerer hva som overføres av opphavsrett. Slike avtaler vil kunne bidra til å unngå fremtidige tvister om hva overføringen innebar.

Skulle det oppstå tvist knyttet til hva overføringen innebærer så vil spesialitetsprinsippet slå inn. Dette vil si at uklare avtaler tolkes restriktivt i opphavsmannens favør. Prinsippet anvendes særlig ved vurdering av rekkevidden av avtalen som er inngått.

For å unngå unødvendige tvister er det derfor viktig å utarbeide gode avtaler.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.