Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Når får man opphavsrett?

For at opphavsretten skal inntre er det et krav om at verket må ha verkshøyde. Dette vil si at verket må være resultat av individuell skapende åndsinnsats. Det avgjørende er om det ved en individuell skapende innsats er frembrakt noe som fremstår som originalt. Vurderingen vil være rettslig.

Forutsatt at man oppfyller kravet til verkshøyde vil opphavsretten oppstår samtidig med at verket skapes. Det kreves verken registrering eller andre formaliteter. Beskyttelsen inntrer også uavhengig av offentliggjørelse, jf. åvl. § 8. Det bemerkes imidlertid at ved tvist om opphavsrett vil eventuell offentliggjørelse kunne være viktig dokumentasjon på hvem som har opphavsretten.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.