Uforpliktende og konfidensielt

Det er uforpliktende å ta kontakt med oss

Vi er landsdekkende

Vi tar oppdrag i hele Norge

Spesialiserte advokater

Vi er 80 ansatte innen privat og bedrift

Vi er landsdekkende

Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Krenkelse av opphavsretten?

Opphavsretten gir innehaveren av denne enerett til å råde over verket (har man fått opphavsretten overført, har imidlertid opprinnelig opphavsmann fortsatt ideelle rettigheter). På tross av denne rett opplever man ofte at andre krenker opphavsretten ved å benytte hele eller deler av åndsverket.

Ved krenkelse av opphavsretten har innehaver av opphavsretten rett på erstatning etter alminnelige erstatningsregler og/eller ulovfestede vederlagsregler (sistnevnte krever ikke dokumentasjon av økonomisk tap).

Er opphavsmanns rett krenket forsettlig eller grovt uaktsomt, kan han dessuten tilkjennes et pengebeløp som oppreisning for skade av ikke-økonomisk art. Har gjerningsmannen handlet i god tro, kan den fornærmede uansett skadens størrelse kreve utbetalt nettofortjenesten ved den ulovlige handling.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg i rettighetssaker

Vår rettighetsavdeling kan bistå deg og din virksomhet innen det meste som er tilknyttet immaterielle verdier. Har du en problemstillinger innen for eksempel kontrakter, varemerke, design, foretaksnavn, markedsføringsloven eller GDPR - ta kontakt med oss!

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

•   Vi er landsdekkende
•   Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
•   Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand? Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Snakk med oss

Fyll ut skjemaet eller ring 22 93 38 50

• Vi er landsdekkende
• Det er uforpliktende å ta kontakt med oss
• Din henvendelse vil bli behandlet konfidensielt
• Det løper ingen kostnader før vi har en avtale om det

Usikker på om du trenger bistand?
Kontakt oss likevel, så skal vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.